Tag Archives: نفس

خبرگزاری آريا – با اضطراب هاي نفس گير چگونه مقابله کنيم؟


با اضطراب هاي نفس گير چگونه مقابله کنيم؟

خبرگزاري آريا –
با اضطراب هاي نفس گير چگونه مقابله کنيم
حدوداً ۵% افراد جامعه از اين مشکل رنج مي‌برند. بنابراين، چه طور مي‌توان شناسايي اش کرد؟ و چگونه مي‌توان با آن مبارزه کرد؟
برخي پزشکان روان درماني را ترجيح مي‌دهند
اگر چه ضد اضطراب ها در مقابل بحران اضطراب مؤثرند ولي نمي‌توانند اين مشکل را از ريشه برطرف سازند. بنابراين، روان درماني ضروري است.
چندين روش که امکان پذيرند:
روان درماني رفتاري و شناختي:
مزيت اين روان درماني، سرعتش است. اين روان درماني کوتاه است، در طي جلسات روان درماني، درمانگر به بيمار مي‌آموزد که واکنش هاي نامناسبش را «از ذهن پاک کند» و پاسخ هاي جديد و متناسبي بياموزد.
در اين روش، بحران اضطراب و علائمش، نوعي واکنش مشروط تصور مي‌شوند. در شرايط استرس زا، در يک مکان استرس زا و يک زمان استرس زا، همه چيز به يک پاسخ اضطرابي نادرست منجر مي‌شود. مثلاً، ترسي که ممکن است به بحران اضطراب منتهي شود.
در جلسۀ روان درماني رفتاري و شناختي، بيمار مي‌آموزد که ترس هايش را رام کند. اگر او دچار فوبيا باشد، او کم کم و به واسطۀ انجام تمرينات، شي مورد ترس را تصور مي‌کند، سپس موفق مي‌شود که با او صحبت کند، سپس نزديکش مي‌شود. او به کمک درمانگر متوجه مي‌شود که اين خطر خيالي است و خطر مرگ براي او وجود ندارد. سپس او پاسخ هاي جديد و متناسب را فرامي‌گيرد.
در موارد فوبيا يا هراس اجتماعي، درمانگر به او روش‌هايي براي احساس راحتي بيشتر با جامعه مي‌آموزد. اين جنبۀ رفتاري درمان است. و در زمينۀ شناختي، بيمار مي‌آموزد که طرح کلي افکاري را که باعث بحران مي‌شوند، تشخيص دهد. برخلاف روان درماني تحليلي، در اين روش خاطرات کودکي که احتمالاً باعث آسيب هاي روحي شده اند، مورد کنکاش قرار نمي‌گيرند.
روان درماني تحليلي:
اين درمان طولاني تر از درمان رفتاري و شناختي است، اما عميق تر به مسائل مي‌پردازد. به همين علت، مي‌توان بين جلسات درمان رفتاري و شناختي، از اين نوع درمان هم بهره برد. به محض اينکه علائم از بين رفتند، مي‌توان جستجوي علل را آغاز کرد. درمان تحليلي مي‌تواند به شکل چهره به چهره، با مکالمه اي بين درمانگر و بيمار صورت بگيرد يا اينکه بيمار روي آن تحت معروف دراز بکشد و درمان شروع شود.
خواب هيپنوتيزم:
تصور نکنيد که درمانگر هر جلسه شما را به خواب هيپنوتيزم مي‌برد ! او مي‌تواند از اين روش، فقط يک يا دو بار استفاده کند. زماني که از خواب بلند مي‌شويد به شما اجازه مي‌دهد که دربارۀ دردهايتان راحت تر حرف بزنيد. تکنيک هيپنوتيزم بر اضطراب بسيار مؤثر است. وضعيت بسيار راحتي است که شما در آن شناوريد و باعث مي‌شود که راحت تر از اضطراب هايتان حرف بزنيد. درمانگر مي‌تواند به شما کمک کند که “پاسخ” هاي جديدي فرابگيريد.
تکنيک هاي ملايم:
اگر شما از اضطراب موقت رنج مي‌بريد، و اين اضطراب زياد ناتوان تان نکرده، مي‌توانيد از روش هاي ريلکسيشن مانند سورفولوژي يا يوگا بهره ببريد. شک نکنيد، بهتان ثابت مي‌شود. کتاب هايي زيادي وجود دارند که مورد شما را درمان مي‌کنند. آنها را بخوانيد. اين کار روش خوبي براي رام کردن و فهميدن مشکلات است. شما تنها کسي نيستيد که دچار اين مشکلات شده است. اگر يک زماني، برخي شرايط آزارتان مي‌دهند، معني اش بروز فوبيا نيست، دنبالش نگرديد و از آن اجتناب کنيد. با تکرار دوري کردن از آنها، مي‌توانيد ترس هايتان را مديريت کنيد. از ضد افسردگي هاي نوع ISRS استفاده کنيد. بر خلاف ضد اضطراب ها، به آنها وابسته نمي‌شويد در حاليکه براي رفع اضطراب بسيار مفيدند.
توجه: قطع ناگهاني درمان ضد اضطراب ها يا ضد افسردگي ها ممکن است باعث مشکلات جهشي شود: امکان دارد بحران ها شديدتر از قبل شوند. احتمال بروز سندروم ترک داروها نيز وجود دارد؛ اين سندوم مشکلاتي مانند سرگيجه يا تشنج را با خود به همراه مي‌آورد.
آيا قابل درمان است؟
اگر نتوانيد بحران اضطراب را به طور کامل درمان کنيد، هميشه مي‌توانيد ياد بگيريد که بحران ها را چگونه مديريت کنيد. قبل تر ها، برخي افراد عصبي، بسيار سخت مي‌توانستند بحران را به طور کامل درمان کنند. و هميشه يک اضطراب عميق برايشان باقي مي‌ماند، حتي اگر بين بحران ها فاصله مي‌افتاد يا از بين مي‌رفتند. روش هاي متفاوت روان درماني (خصوصاً رفتاري و شناختي) مي‌توانند بر علائم فائق آيند و شما را به زندگي نرمال و عادي بازگردانند.
آنچه که مهم است، اين است که اين بحران ها را دست کم نگيريد. آنها نشانه هاي يک بيماري عميق اند که بايد درمان شود. اگر بگذاريد علائم مزمن شوند، اين احتمال وجود دارد که به خاطر تکرار بحران ها، ناتوان شويد.
بنابراين، نقش اطرافيان بسيار مهم است. دردها و بيماري واقعاً تحمل ناپذيرند. درک نزديکان از اين مشکلات براي کسي که رنج مي‌کشد، اهميت زيادي دارد. اين بيماري، بيماريي است که بايد به طور کامل مورد توجه و مراقبت قرار گيرد.
منبع:seemorgh.comخبرگزاری آريا – اعتماد به نفس چيست؟ راههاي بهبود اعتماد بنفس


اعتماد به نفس چيست؟ راههاي بهبود اعتماد بنفس

خبرگزاري آريا –
افزايش اعتماد به نفس
اعتماد به نفس يعني خودباوري در زمينه‌اي خاص
اعتماد به نفس (Self-Confidence) يعني خودباوري در زمينه‌اي خاص که تقريبا در همه ي جنبه هاي زندگي ما نقش اساسي دارد. افراد با اعتماد به نفس بالا در کارهاي خود و روابط خود موفق‌تر هستند. اکثر افراد براي رسيدن به موقعيت دلخواه خود و موفقيت فقط به کمي اعتماد به نفس نياز دارند.
فهم کلي از اعتماد به نفس به تعريف دو عامل اصلي نياز دارد :
خودکارآمدي (Self-Efficiency)
عزت نفس (Self- Esteem)
ما هنگامي مي توانيم از دستيابي به خود کارآمدي سخن بگوييم که به خودشناسي رسيده، بر مهارت هاي لازم زندگي تسلط يافته و به اهداف خود رنگ تحقق بخشيده باشيم. اين اعتماد به نفس است که به ما مي گويد اگر در يک زمان خاص ياد بگيريم و سخت کار کنيم، موفق خواهيم شد. اين سطح از اعتماد به نفس است که افراد را به پذيرش چالش هاي دشوار وادار مي سازد تا در مواجهه با سختي ها به راه خود ادامه دهند. اين امر دقيقا با مفهوم عزت نفس همخواني دارد.
به معناي کلي تر، ما مي توانيم در زندگي با وقايع روبرو شده و حق داريم که خوشحال باشيم. با اين حال، بايستي به طور صحيح رفتار کرده و در رسيدن به آنچه که شايستگيش را داريم تلاش کنيم.
بعضي ازافراد معتقدند که اعتماد به نفس مي تواند با تأکيد بر تفکر مثبت پرورش يابد. هر چند دانستن اين حقيقت که دستيابي به اهداف شخصي، باعث رشد اعتماد به نفس مي شود نيز داراي اهميت است. راهنمايي هاي زير به بهبود اعتماد به نفس در افراد کمک مي کند.
اعتماد به‌نفس بالا
نبايد اين را فراموش کنيد که قسمت عمده اعتماد بنفس به استعدادهاي فطري ما مربوط است
ساختن تصوير ذهني مثبت از خود (تجسم خلاق)
تقويت مهارت‌ها
تاکيد بر نقاط قوت
فکر نکردن به شکست
تقويت توانايي “نه گفتن”
داشتن روابط با کيفيت
زندگي کردن در حال
تمرين و تکرار مهارت ها
تعيين اهداف مشخص و دست يافتني
ايجاد چالش
کاهش انتظارات و توقعات
جملات تاکيدي مثبت مانند من مي‌توانم
اعتماد به نفس را مي توان ياد گرفت و با تمرينات ذهني و جسمي در هر زمينه‌اي اعتماد به نفس خود را بهبود بخشيد.
اما نبايد اين را فراموش کنيد که قسمت عمده اعتماد بنفس به استعدادهاي فطري ما مربوط است، فردي که به‌طور ذاتي استعداد بالايي درزمينه اي خاص مانند شنا و نقاشي دارد، اگر باورهاي ذهني خود را تقويت کند و به تمرينات جسمي هم بپردازد بيشتر از کسي پيشرفت مي‌کند که استعداد ندارد.
اين آمادگي ارثي با کمي اعتماد به نفس به شکوفايي مي رسد، با اين حال هر فعاليت و هدفي در هر زمينه اي اگر با تلاش، پشتکار، انگيزه و اعتماد بنفس بالا همراه شود مطمئنا مثمر ثمر واقع مي گردد و در بهبود زندگي فرد نقش عمده اي خواهد داشت.
شايان ذکر است که خودباوري و اعتماد بنفس ريشه در ارتباط با ديگران دارد. افراد خودباور مي‌آموزند که در اجتماع، برخي از افراد توانايي‌هايي بيش‌تر از آن‌ها و برخي ديگر توانايي‌هايي کمتر از آن‌ها دارند.
بهتر است که به فعاليت‌هايي ملحق گرديد که همواره در ارتباط با ديگران اند. مانند فعاليت هاي گروهي، کلاس‌هاي ورزشي، انجمن‌هاي دانشجويي و غيره. اين محيط‌هايي است که همواره بايد اجتماعي بوده و با مردم معاشرت کنيد. پس از مدتي خواهيد ديد ارتباط با ديگران و زندگي در کنار آنان عادي، راحت و شاد مي‌شود.
منبع: بانوي شهرخبرگزاری آريا – آيا شما درست نفس مي‌کشيد؟


آيا شما درست نفس مي‌کشيد؟

خبرگزاري آريا – آيا تا به حال فکر کرده‌ايد که چگونه نفس مي‌کشيد؟ احتمالا نه، چون تنفس يک عمل غريزي است که بدون فکر اتفاق مي‌افتد. فقط درصورت وجود مشکل تنفسي يا بعد از يک فعاليت فيزکي شديد ممکن است متوجه تنفس خود شويد.
شايد باورش دشوار باشد، اما بسياري از ما درست نفس نمي‌کشيم و در نتيجه دچار عوارض جانبي زيادي مي‌شويم.
وقتي درست نفس نمي‌کشيم چه اتفاقي مي‌افتد؟
بسياري از ما فقط يک سوم بالاي ريه‌ها را در تنفس به کار مي‌گيريم ـ نوعي از تنفس که بيشتر در شرايط استرس‌زا صورت مي‌گيرد. اگر ريه‌هاي خود را به اندازه کافي پر نکنيد به طوري که باعث اتساع شکم شود، تنفس شما اشتباه است و مي‌تواند عوارض جانبي مهمي به همراه داشته باشد. قرار داشتن دائمي بدن در وضعيت استرس، رنگ‌پريدگي پوست، خستگي عضلات، احساس خستگي و خمودگي، قليايي شدن سلول‌هاي بدن، کاهش دريافت مواد مغذي، بي‌خوابي، حملات هراس، سرگيجه
بالا رفتن فشار خون و تپش قلب از عوارض تنفس نادرست است.
چگونه درست نفس بکشيم؟
نوزادان درست‌ترين شيوه تنفس را دارند. کل نيم تنه نوزاد با هر تنفس متسع مي‌شود. اما بتدريج و بر اثر شرطي شدن، تنفس سطحي جاي تنفس شکمي عميق را مي‌گيرد.
در تنفس صحيح، ديافراگم درگير مي‌شود به اين معني که ديافراگم بايد در هربار نفس کشيدن پايين بيايد و شکم سه تا پنج سانتي متر متسع شود. اين شکل تنفس سالم‌ترين شيوه تنفس است که تاثيرات سلامت زيادي براي بدن دارد.
براي تمرين تنفس شکمي درست ابتدا بايد ريه‌ها را پر از هوا کرده و از بازدم فوري ـ قبل از اين که ريه‌ها کاملا از هوا پر شود- خودداري کنيم. در اوايل کار اين نوع تنفس براي ما که به تنفس‌هاي کوتاه سريع و سطحي عادت کرده‌ايم دشوار خواهد بود اما اگر هربار که متوجه تنفس سطحي خود شديم سعي کنيم آگاهانه شروع به تنفس شکمي کنيم بيشتر قادر به کنترل تنفس خود خواهيم شد و اين شيوه درست تنفس کم‌کم براي ما به صورت يک عادت درخواهد آمد. کاهش استرس و افزايش آرامش، انرژي و نشاط بيشتر و خستگي کمتر، سم زدايي از بدن، بهبود تمرکز و حافظه، هضم بهتر، عملکرد بهتر اعضاي بدن و قلب و عروق، گردش خون بهتر و ترميم و احياي سلول‌ها از فوايد تنفس صحيح براي سلامت است. با توجه به فوايد زياد تنفس درست براي بدن، به نظر مي‌رسد بهتر است از همين امروز تمرين اين نوع تنفس را آغاز کنيم.
منبع: thealternativedaily.com
مترجم: ياسمين مشرف
جام‌جم


خبرگزاری آريا – ۸ عادت براي تقويت اعتماد به نفس


8 عادت براي تقويت اعتماد به نفس

خبرگزاري آريا –
افزايش اعتماد به نفس
وضعيت بدني هنگام نشستن، ايستادن و راه رفتن تأثير زيادي بر اعتماد به نفس دارد
همه ما در زندگي با برخي از ترسها و ناامني‌ها مواجه هستيم. اما، نداشتن اعتماد به نفس بسيار بدتر از تمام اينهاست. دلايل متعددي براي عدم اعتماد به نفس در شخص وجود دارد. يکي از دلايل احتمالي اينست که ما براي کشف پتانسيل‌هاي خود و خطرپذيري در جواني هيچ انگيزه‌اي نداريم. دلايل هرچه باشند، خبر خوب اينست که عادتهاي بسياري وجود دارند که مي‌توانند در تقويت اعتماد به نفس و خوشحالي بيشتر به ما کمک کنند. ما تعدادي از اين عادتها را براي شما بازگو مي کنيم.
بدانيد و باور کنيد که شما يک انسان زيبا هستيد
هرکاري که بتوانيم در اين زمينه انجام دهيم، اعتماد به نفس ما را بالا مي‌برد. اگر اين حقيقت را نپذيريد، هر کلک يا روش ديگري را نيز بکار ببريد، همچنان ترسو و بي‌اراده باقي خواهيد ماند. در مقابل، کسب اعتماد به نفس براي شما آسانتر خواهد بود اگر در درجه اول، باور کنيد که زيبا و جذاب هستيد. پيدا کردن اين باور بدان معنا نيست که خود را فريب دهيد. بلکه بدان معناست که اطمينان داشته باشيد که شما موجودي منحصربه فرد هستيد که مي‌توانيد به روش متمايز خود در جامعه ظاهر شويد و سهم خود را ايفا کنيد.
هميشه با لباسهاي زيبا خانه را ترک کنيد
يک بار از يکي از هنرپيشه‌هاي مشهور شنيدم که هرگز خانه را بدون پوشيدن بهترين لباسهايش ترک نمي‌کند. چون هرگز نمي‌داند که آن روز در خيابان يا سر کار با چه کسي برخورد خواهد کرد. به همين ترتيب، من نيز فکر مي‌کنم يکي از کليدهاي تقويت اعتماد به نفس پوشيدن بهترين لباسها هنگام ترک خانه است. پوشيدن لباسهاي زيبا و برازنده و تراشيدن ريش و زدن عطر و ادکلن احساسي متفاوت و شگفت‌انگيز را در شما نسبت به خود خلق خواهد کرد.
پوسچر (وضعيت بدني) خود را بررسي کنيد
پوسچر يا وضعيت بدني شما هنگام نشستن، ايستادن و راه رفتن تأثيري عظيم بر اعتماد به نفس شما دارد. شل و ول و تکيده بودن، نه تنها تأثيري منفي بر سلامتي دارد، بلکه بر اخلاق و نگرش شما نسبت به خود نيز تأثير دارد. بر اساس مطالعات، پوسچر بد، شما را ناراحت و مضطرب خواهد کرد. ترس و ناراحتي مي‌تواند به احساس ناامني منتهي شود که مخرب اعتماد به نفس است. به همين دليل، درست نشستن، درست راه رفتن و درست ايستادن را تبديل به يک عادت براي خود کنيد. به اين معنا که چانه هميشه بالا، سينه بيرون، شانه‌ها و پشت صاف و شکم داخل باشد.
توانايي‌هاي خود را افزايش دهيد
ارتقا توانايي‌هاي فردي و حرفه‌اي يک روش عالي براي افزايش اعتماد به نفس است. اينکار را مي‌توانيد با پيدا کردن فرصتهايي براي يادگيري و پيشرفت بيشتر انجام دهيد. براي مثال، اگر مي‌خواهيد يک عکاس توانا باشيد، مي‌توانيد تکنيک‌هاي عکاسي را مطالعه و تمرين کنيد. نيازي نيست يکباره تکنيک‌هاي پيشرفته را ياد بگيريد. اينکار را مرحله به مرحله انجام دهيد. يادگرفتن مهارتهاي جديد با هم شما را سردرگم خواهد کرد و اعتماد به نفس خود را نيز کم ميکند.
هميشه دنبال اهداف دست‌يافتني باشيد
اين نکته تا حدودي با نکته قبلي در ارتباط است. اغلب اوقات، افراد به دنبال اهداف دست نيافتني هستند و در آخر تنها نااميدي است که نصيبشان مي‌شود. بجاي اينکار، سعي کنيد به دنبال اهداف دست‌يافتني‌تر باشيد. بار ديگر، کليد موفقيت در رسيدن به اهداف، مرحله‌ به مرحله پيش رفتن است. آنچه مهم است، پيشرفت مستمر است، نه مقدار آن. در نهايت، اعتماد و اطمينان بيشتري به خود خواهيد داشت و قادر به انجام کارهاي بيشتر خواهيد بود.
افزايش اعتماد به نفس
افکار شما تأثير بزرگي بر احساس شما دارند
داوطلب شويد
براي تقويت اعتماد به نفس در خود، چه راهي بهتر از قرار گرفتن در خط مقدم است. اگر مي‌خواهيد در برخورد با ديگر افراد اعتماد به نفس بيشتري داشته باشيد، داوطلب شدن يک راه خوب است؛ چراکه يک فرصت مناسب است براي آشنا شدن با افرادي که سوابق و تخصصهاي مختلف دارند. نه تنها احساس خجالت را در شما از بين مي‌برد، بلکه فرصتيست براي شما تا يک تجربه مفيد کسب کنيد و با اين کار احساس خوبي به شما دست خواهد داد.
ورزش کنيد
گذران مدت زماني در باشگاه سه الي چهار بار در هفته براي پيدا کردن يک احساس خوب و ظاهر زيبا کافيست. يقيناً افرادي که ورزش مي‌کنند، از افرادي که با ورزش ميانه‌اي ندارند، اعتماد به نفس بيشتري دارند، چون ظاهر بهتري دارند. گذشته از اين، ورزش ترشح اندورفين مغز – که يک ماده شميايي «احساس خوب» دهنده است – را افزايش مي‌دهد.
فکر و عملتان مثبت باشد
. وقتي ذهن شما مدام پراز افکار منفي است، هميشه و به همه چيز اعتراض داريد. از طرفي، افکار منفي ترس را به قلب شما القا خواهند کرد و اعتماد به نفس شما را درو خواهند کرد. ذهن بسيار قدرتمند است و آنچه روي آن تمرکز داريد، نه تنها عواطف، بلکه موقعيت هاي شما را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. به همين دليل، دانستن چگونگي کنترل افکار بسيار حياتي است. به خود بياموزيد که چگونه افکار منفي را با افکار مثبت جايگزين کنيد و به زبان خود بياموزيد که به جاي نفرين، دعا کند. هرچه بيشتر اين تکنيک‌ها را عملي کنيد، اعتماد به نفس شما بالاتر خواهد رفت.
منبع: بانوي شهرخبرگزاری آريا – پرورش اعتماد به نفس


پرورش اعتماد به نفس

خبرگزاري آريا –
اعتماد به نفس
مهم ترين عاملي که به اعتماد به نفس شما آسيب وارد مي نمايد : احساس گناه مي باشد .خداوند شما را مي بخشد ، شما چرا خود را نميبخشيد ! سال ها پيش اشتباهي را مرتکب شده ايد ولي بار سنگين آن را هنوز به دوش مي کشيد . از اين لحظه ، اين بار سنگين را به زمين بيندازيد و خودتان را سبک کنيد.
۱- احساس گناه را از خود دور کنيد :
بنابراين اگر احساس گناه را از خود دور کنيد ، اعتماد به نفس شما زياد مي شود و زماني که اعتماد به نفس شما زياد شد، به راحتي مي توانيد از گناه فاصله بگيريد.
۲- اقتدار و قاطعيت داشته باشيد :
از امروز تمام کارهاي خود را با قاطعيت انجام دهيد .بعد از اين که به درستي تصميم خود مطمئن شديد، قاطعانه پيش برويد . حرف زدن و راه رفتن شما بايد همراه با اقتدار باشد . اگر کلام شما با ترديد همراه باشد ، ترديد خود را به مخاطب القا کرده و در نهايت ، موئثر نخواهيد بود .
۳-از يادآوري شکست هاي قبلي خود پرهيز نمائيد :
هرگز به شکستهاي قبلي خود فکر نکنيد . فقط از آن پيام و درس و بعد آن را فراموش کنيد. اگر خاطره شکست در يک سخنراني را براي خود ياد آوري کنيد ، شکست هاي گذشته ، اعتماد به نفس شما را تضعيف مي کند.

۴-عبارتهاي تاکيدي مثبت را براي خود تکرار کنيد :
قبل از خواب مي توانيد عبارتهاي زير را در ذهن خود تکرار کنيد و با همين جمله ها به خواب برويد . به زودي تاثير معجزه آساي تکرار اين جمله ها را خواهيد ديد :((اعتماد به نفس من روز به روز بيشتر و بيشتر مي شود)) يا ((من اشرف مخلوقات هستم و اعتماد به نفس من عالي است ))
۵- عاشق خود ، کار خود و خداي خود باشيد :
خودتان را در هر شرايطي که هستيد بپذيريد . به فرض ؛ اگر قد شما کوتاه است ، خودتان را بپذيريد هر گونه که باشيد ، روح خداوند در شما جاري است و توجه به همين نکته ، اعتماد به نفس شما را زياد مي کند . اگر عاشق خداي خود باشيد و خود را وابسته به يک نيروي برتر بدانيد ، به طور حتم هميشه اعتماد به نفس داريد . به کار خود علاقه مند باشيد و اگر به هر علتي از شغل خود احساس نارضايتي مي کنيد ، سعي نمائيد ديدگاه خود را نسبت به آن عوض کنيد.
۶- تبسم را فراموش نکنيد :
سعي کنيد در هر شرايطي تبسم بر لب داشته باشيد . تبسم ، نشانه بارز اعتماد به نفس و سلامت روان است . گفته شده پيامبر اسلام (ص) در تمام مدت زندگي خود متبسم بوده اند . تبسم ، نماد خوشرويي است . و خوشرويي از نشانه هاي مومن است

۷- مبهم حرف نزنيد :
اگر به اصطلاح (من من) کنيد ، به ديگران اعلام کرده ايد که من اعتماد به نفس لازم را ندارم . بلند ، روان و رسا صحبت کنيد . علاوه بر اين ، صراحت بيان داشته باشيد و به روشني و وضوخ اعلام کنيد که چه مي خواهيد يا منظورتان چيست . حاشيه نرويد و به اصل مطلب بپردازيد . اين اقدام ها اعتماد به نفس را تقويت مي کنند .
۸-مطالعه خود را زياد کنيد :
کسي که زياد مطالعه مي کند و اطلاعات زيادي به دست مي آورد ، خودش را يک سر و گردن از ديگران بالاتر مي بيند و اين همان اعتماد به نفس است .
۹- آراستگي ظاهر خود را زياد کنيد :
اگر شما ظاهر آراسته و مرتبي داشته باشيد ، اعتماد به نفس بيشتري خواهيد داشت .

۱۰- آرامش خود را حفظ کنيد :
مضطرب و عجول بودن ، از اعتماد به نفس شما خواهد کاست . اگر آرامش خودتان را از دست بدهيد ممکن است شمال و جنوب را هم گم کنيد .
۱۱- به موفقيتهاي خود نگاهي بيندازيد :
از موفقيتهايي که تا کنون داشته ايد ، براي خود ليست تهيه کنيد و همراه خود داشته باشيد .
۱۲- نه گفتن را ياد بگيريد :
بسياري از افراد ، قدرت نه گفتن را ندارند و اين همواره براي آنان مشکل هايي ايجاد نموده است.خبرگزاری آريا – وقتي بدن نفس کم مي‌آورد!


وقتي بدن نفس کم مي‌آورد!

خبرگزاري آريا –
بيماري مزمن انسدادي ريوي, درمان بيماري کنددمي
کنددمي به يک نرخ تنفس کند غير طبيعي گفته مي شود
مديريت تنفس فرآيندي پيچيده است. ساقه مغز، ناحيه اي در پايه مغز، بخشي ضروري و کليدي براي کنترل تنفس است.
انسان براي ادامه حيات خود به اکسيژني که از طريق تنفس دريافت مي کند، وابسته است. بروز هر اختلالي در اين شرايط مي تواند پيامدهايي جدي را موجب شود. از جمله اختلالات تنفس مي توان به کُنددَمي (Bradypnea) اشاره کرد.
کنددمي به يک نرخ تنفس کند غير طبيعي گفته مي شود. نرخ تنفس طبيعي براي يک فرد بزرگسال به طور معمول ۱۲ تا ۲۰ نفس در دقيقه است. نرخ تنفس کمتر از ۱۲ يا بيش از ۲۵ نفس در دقيقه در شرايط استراحت ممکن است نشان دهنده يک مشکل سلامت زمينه اي باشد.
نرخ هاي تنفس طبيعي براي کودکان در جدول زير ارائه شده اند:

سن نرخ تنفس طبيعي (نفس در دقيقه)
نوزادان ۳۰ تا ۶۰
۱ تا ۳ سال ۲۴ تا ۴۰
۳ تا ۶ سال ۲۲ تا ۳۴
۶ تا ۱۲ سال ۱۸ تا ۳۰
۱۲ تا ۱۸ سال ۱۲ تا ۱۶

کنددمي مي تواند در زمان خواب يا بيداري رخ دهد. اين شرايط مشابه با آپنه نيست که در آن تنفس به طور کامل متوقف مي شود. تنگي نفس يا کمبود نفس نيز به نام ديسپنيا (Dyspnea) شناخته مي شود.
بيماري مزمن انسدادي ريوي, درمان بيماري کنددمي
نرخ تنفس طبيعي براي يک فرد بزرگسال به طور معمول ۱۲ تا ۲۰ نفس در دقيقه است
دلايل و محرک هاي کنددمي چه چيزهايي هستند؟
مديريت تنفس فرآيندي پيچيده است. ساقه مغز، ناحيه اي در پايه مغز، بخشي ضروري و کليدي براي کنترل تنفس است. سيگنال ها از مغز و از طريق نخاع به عضلات درگير براي ورود هوا به ريه ها ارسال مي شوند و انقباض و انبساط آنها را موجب مي شوند.
همچنين، مغز انسان و رگ هاي خوني اصلي داراي حسگرهايي هستند که مقدار اکسيژن و دي اکسيد کربن را در خون کنترل مي کنند و نرخ تنفس را بر اساس آن تنظيم مي کنند. افزون بر اين، حسگرهايي در مسيرهاي هوايي به کشش ايجاد شده در زمان تنفس واکنش نشان مي دهند و سيگنال هايي را به مغز ارسال مي کنند.
همچنين، شما مي توانيد با کنترل دم و بازدم – يک تمرين رايج براي کسب آرامش – تنفس خود را آرام کنيد.
از دلايل بروز کنددمي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
مواد مخدر
سوء مصرف مواد مخدر مي تواند در نرخ تنفس اختلال ايجاد کند. مواد مخدر به گيرنده هاي موجود در سيستم عصبي مرکزي متصل مي شوند. اين شرايط مي تواند نرخ تنفس را به طور قابل توجهي کاهش دهد. سوء مصرف مواد مخدر مي تواند زندگي فرد را در معرض خطر قرار دهد و توقف کامل تنفس را موجب شود. از جمله مواد مخدر رايج مي توان به موارد زير اشاره کرد:
– هروئين
– کدئين
– هيدروکودون
– مورفين
– اکسي کدون
اين مواد مخدر ممکن است موجب خطر بزرگتري شوند، اگر شما:
– سيگار مي کشيد
– از بنزوديازپين ها، باربيتورات ها، فنوباربيتال، گاباپنتينوئيدها، يا داروهاي خواب آور استفاده مي کنيد
– الکل مصرف مي کنيد
– به آپنه انسدادي خواب مبتلا هستيد
– به بيماري مزمن انسدادي ريوي (COPD)، سرطان ريه، يا ديگر بيماري هاي ريه مبتلا هستيد
افرادي که براي قاچاق مواد مخدر آنها را مي بلعند نيز مي توانند کنددمي را تجربه کنند.
بيماري مزمن انسدادي ريوي, درمان بيماري کنددمي
مغز انسان و رگ هاي خوني اصلي داراي حسگرهايي هستندکه نرخ تنفس را تنظيم مي کنند
کم کاري تيروئيد
اگر غده تيروئيد شما کم کار باشد، با کمبود برخي هورمون ها مواجه مي شويد. در صورت عدم درمان، اين شرايط مي تواند برخي فرآيندهاي بدن را کند سازد که تنفس نيز در ميان آنها قرار دارد. کم کاري تيروئيد مي تواند ضعف عضلات درگير در تنفس را موجب شده و به کاهش ظرفيت ريه ها منجر شود.
سموم
برخي سموم به واسطه کند کردن تنفس مي توانند بدن را تحت تاثير قرار دهند. به عنوان مثال، مي توان به ماده شيميايي سديم آزيد که براي کمک به باد شدن کيسه هاي هواي خودرو استفاده مي شود، اشاره کرد. اين ماده در آفت کش ها و وسايل انفجاري نيز يافت مي شود. زماني که به مقدار زياد تنفس شود، سديم آزيد مي تواند فعاليت سيستم عصبي مرکزي و سيستم قلبي عروقي را کند سازد.
از نمونه هاي ديگر مي توان به مونوکسيد کربن، گازي که به واسطه فعاليت خودروها، کوره هاي نفت سوز و گاز سوز و ژنراتورها توليد مي شود، اشاره کرد. اين گاز مي تواند در ريه ها جذب شده و سطوح آن در جريان خون افزايش يابد که سطوح کم اکسيژن را در پي دارد.
آسيب ديدگي سر
آسيب ديدگي در نزديکي ساقه مغز و فشار بالا در مغز مي تواند به کندتپشي قلب (Bradycardia) و همچنين کنددمي منجر شود.
از ديگر شرايطي که مي توانند به کنددمي منجر شوند مي توان به موارد زير اشاره کرد:
♦ استفاده از داروهاي آرام بخش يا بيهوشي
♦ اختلالات ريه مانند آمفيزم، برونشيت مزمن، آسم شديد، سينه پهلو، و ورم ريوي
♦ مشکلات تنفسي طي خواب، مانند آپنه خواب
♦ شرايطي که اعصاب يا عضلات درگير در تنفس را تحت تاثير قرار مي دهند، مانند سندرم گيلن باره يا اسکلروز جانبي آميوتروفيک (ALS)
طي مطالعه اي که در سال ۲۰۱۶ روي موش ها انجام شد، پژوهشگران دريافتند استرس عاطفي و اضطراب مزمن مي تواند حداقل در کوتاه مدت به کاهش نرخ تنفس منجر شود. يک نگراني اين است که نرخ تنفس کم مداوم احتمال ارسال سيگنال افزايش فشار خون بدن به کليه ها را افزايش دهد. اين شرايط مي تواند ابتلا به پرفشاري خون بلند مدت را موجب شود.
بيماري مزمن انسدادي ريوي, درمان بيماري کنددمي
برخي سموم به واسطه کند کردن تنفس مي توانند بدن را تحت تاثير قرار دهند
علائم ديگري که مي توانند با کنددمي پديدار شوند چه چيزهايي هستند؟
علائمي که ممکن است با نرخ کند تنفس همراه باشند به دليل اين شرايط بستگي دارند. به عنوان مثال:
مواد مخدر مي توانند موجب مشکلات خواب، يبوست، کاهش هوشياري و خارش شوند.
از ديگر نشانه هاي کم کاري تيروئيد مي توان به بي حالي، خشکي پوست، و ريزش مو اشاره کرد.
مسموميت با سديم آزيد مي تواند به شکل گيري علائم مختلفي از جمله سردرد، سرگيجه، راش هاي پوستي، ضعف، حالت تهوع، و استفراغ منجر شود.
قرار گرفتن در معرض مونوکسيد کربن ممکن است موجب سردرد، سرگيجه، سميت قلبي عروقي، نارسايي تنفسي، و کما شود.
تنفس کند، و همچنين علائمي مانند سردرگمي، آبي شدن، يا از دست دادن هوشياري شرايطي تهديد کننده زندگي و نيازمند رسيدگي سريع و اورژانسي هستند.
گزينه هاي درماني چه چيزهاي هستند؟
اگر نرخ تنفس شما کندتر از شرايط عادي به نظر مي رسد، براي ارزيابي دقيق به پزشک مراجعه کنيد. پزشک احتمالا يک معاينه جسماني و بررسي علائم حياتي و همچنين دماي بدن و فشار خون را انجام خواهد داد. به همراه علائم ديگر، معاينه جسماني و سابقه پزشکي به اين که آيا به آزمايش هاي تشخيصي بيشتر نياز است يا خير کمک خواهند کرد.
در شرايط اضطراري، ممکن است به استفاده از اکسيژن و ديگر اقدامات حامي زندگي فرد نياز باشد. درمان هرگونه شرايط زمينه اي ممکن است به بهبود کنددمي منتج شود. از جمله گزينه هاي درماني بالقوه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
اعتياد به مواد مخدر: برنامه هاي ترک اعتياد، مديريت درد
مصرف بيش از حد مواد مخدر: در صورت مصرف به موقع، دارويي به نام نالوکسان مي تواند سايت هاي گيرنده ماده مخدر را مسدود کرده و اثرات سمي سوء مصرف را معکوس سازد
کم کاري تيروئيد: استفاده روزانه از داروهاي تيروئيد
سموم: استفاده از اکسيژن، درمان هرگونه مسموميت، و نظارت بر علائم حياتي
آسيب ديدگي سر: نظارت دقيق، مراقبت حمايتي، و عمل جراحي
عوارض احتمالي
اگر نرخ تنفس شما براي مدت زماني طولاني بيش از حد کم باشد مي تواند به شرايط زير منجر شود:
هيپوکسمي، يا سطوح کم اکسيژن در خون
اسيدوز تنفسي، شرايطي که در آن خون بيش از حد اسيدي مي شود
نارسايي کامل تنفسي
منبع:asriran.comخبرگزاری آريا – راهکارهاي ساده براي افزايش اعتماد به نفس زنان


راهکارهاي ساده براي افزايش اعتماد به نفس زنان

خبرگزاري آريا –
اعتماد به نفس در کودکان
افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند، لذت بيشتري از زندگي مي برند‎
افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند، لذت بيشتري از زندگي مي برند. آنها از زندگي خود رضايت دارند و ناخودآگاه اطرافيان شان را هم تحت تاثير قرار مي دهند. اگر مي خواهيد اعتماد به نفس خود را تقويت کنيد، بايد عاداتي به مجموعه رفتارهاي خود اضافه کنيد. پس بايد براي افزايش اعتماد به نفس، عادت هاي جديد را در خود پرورش دهيم. يکي از اين عادات تغيير در استفاده از زبان بدن است. با يوکن همراه باشيد.
براي افزايش اعتماد به نفس از زبان بدن خود استفاده کنيد. سعي کنيد در هر شرايطي راحت باشيد. هميشه بايستيد و با اطرافيان تماس چشمي برقرار کنيد. اگر فکر مي کنيد در رفتارها يا تصميم گيري هاي خود اعتماد به نفس کافي نداريد، در تغيير سبک زندگي تان بکوشيد. بايد از همين حالا شروع به تغيير در سبک زندگي تان کنيد. شما مي توانيد با افزايش قدرت ريسک پذيري، اعتماد به نفس خود را بالا ببريد.
زبان بدن را بشناسيد
صاف بايستيد
اگر مي خواهيد فردي با اعتماد به نفس به نظر برسيد، هميشه صاف و محکم بايستيد و شانه هايتان را به حالت افتاده نگيريد. هيچ وقت خميده و بي انرژي راه نرويد. سرتان را بالا بگيريد. در هنگام راه رفتن، پاهايتان را به هم نزديک کنيد و گام هاي محکم و منظم برداريد.
ارتباط چشمي برقرار کنيد
افراد با اعتماد به نفس، در هنگام صحبت با ديگران شور و هيجان بيشتري از خود نشان مي دهند. اگر مي خواهيد فردي با اعتماد به نفس به نظر برسيد، در هنگام صحبت با اطرافيان ارتباط چشمي خود را با آنها حفظ کنيد. وقتي با کسي حرف مي زنيد، در چشم هاي او نگاه کنيد. افراد داراي اعتماد به نفس، وقتي با ديگران حرف مي زنند يا زماني که خودشان گوينده هستند، ارتباط چشمي شان را حفظ مي کنند. در هنگام مکالمه با ديگران، با گوشي موبايل خود بازي نکنيد. تمام حواستان را جمع طرف مقابل کنيد.
از دستان تان کمک بگيريد
وقتي در هنگام صحبت کردن از دستان خود استفاده مي کنيد، احساس شور و هيجان بيشتري به طور ناخودآگاه به طرف مقابل منتقل مي شود. البته در انجام اين کار افراط نکنيد، زيرا زياده روي در استفاده از حرکات بدن مانند دستها مي تواند روي اعصاب ديگران باشد. روانشناسان مي گويند وقتي با کسي حرف مي زنيد، حرکات دست ها به گونه اي که کف دست قابل رويت باشد، اعتماد آنها را بيشتر جلب مي کند. پس دستان خود را در هنگام صحبت کردن پنهان نکنيد. البته دست به سينه ايستادن هم در هنگام مکالمات چندان جالب نيست.
نگرش خود را تغيير دهيد
عيوب و نواقص خود را بپذيريد
شايد کمي عجيب باشد، اما کساني که بهتر از ديگران عيوب و نقايص خود را مي پذيرند، با اعتماد به نفس بيشتري به نظر مي رسند. هر کسي عيوبي دارد، پس چرا مي خواهيم مشکلات و نواقص خود را پنهان کنيم؟ بايد سعي کنيم آنها را بپذيريم و به دنبال رفع شان باشيم. اگر خود را همان طور که هستيم، بپذيريم نياز به پنهان کاري کمتر خواهد شد.
مسئوليت کارهايتان را به عهده بگيريد
افرادي که اعتماد به نفس پايين دارند، براي اشتباهات خود بهانه تراشي مي کنند و در تلاش اند روي آنها سرپوش بگذارند. بايد قبول کنيد همه مرتکب اشتباه مي شوند. مساله اين است مسئوليت کارهايي که انجام داده ايم را قبول کنيم، چه کارهاي درست و چه اشتباه؛ با اين رفتار براي ديگران فردي با اعتماد به نفس بيشتر جلوه خواهيد کرد. يادتان باشد شما کسي هستيد که مي توانيد اتفاقات زندگي تان را بسازيد. مي توانيد از اين قدرت براي پيشبرد زندگي خود به سمت بهتر يا بدتر شدن استفاده کنيد. وقتي اشتباه خود را بپذيريد، ديگر آن را تکرار نخواهيد کرد. همين مساله ساده سبب موفقيت و کاميابي در زندگي تان مي شود.
تشويش و نگراني را براي خود تعريف کنيد
در بيشتر مواقع اضطراب و نگراني ما به اين دليل است که افق روشني از آنچه اتفاق خواهد افتاد، نداريم؛ مثلا ممکن است از سخنراني کردن بترسيم و با افکار مضطرب و پريشان، ترس خود را از اين کار بيشتر کنيم. در اين شرايط بايد از خود بپرسيد “چرا نگران هستم؟” يا “نگراني من به چه دليل است؟”. با اطلاع از نگراني خود و تعريف کردن دلايل اصلي، متوجه مي شويد در نهايت چه اتفاقي مي افتد؟ شايد به اين نتيجه برسيد که در بيشتر مواقع هيچ دليلي براي نگراني وجود ندارد؛ مثلا به خود بگوييد اگر به مهماني بروم و هيچ کس را نشناسم چه اتفاقي مي افتد؟ بايد براي نگراني خود، دليل منطقي بياوريد. براي پاسخ به نگراني خود بپرسيد: “در اين شرايط چه اتفاقي مي افتد؟”. با اين کار به بالا رفتن اعتماد به نفس خود کمک خواهيد کرد.
در هنگام صحبت کردن از برخي کلمات اجتناب کنيد
طرز حرف زدن تاثير زيادي در افزايش اعتماد به نفس شما دارد. معمولا افراد خجالتي، کم رو و کساني که اعتماد به نفس پايين دارند، در هنگام صحبت کردن شک و ترديد به خود راه مي دهند و از کلماتي استفاده مي کنند که عدم اطمينان و قطعيت آنها را نشان مي دهد؛ مثلا ممکن است درباره يک موضوع اطلاعات کامل داشته باشند، اما مي گويند “نمي دانم”، “شايد”، “شک دارم” و … . نبايد در هنگام صحبت کردن از برخي کلمات مانند “فقط” استفاده کنيد؛ زيرا اين کلمه شما را فردي عصبي نشان مي دهد. همچنين صحبت تان را با سوال به اتمام نرسانيد. با اين کار در نظر ديگران فردي عصبي و با اعتماد به نفس پايين جلوه مي کنيد.
افزايش اعتماد به نفس
براي افزايش اعتماد به نفس از زبان بدن خود استفاده کنيد‎
سبک زندگي تان را تغيير دهيد
برنامه ريزي کنيد
براي بالا بردن اعتماد به نفس خود دقيقا بدانيد چه کاري بايد انجام شود و به کجا برسيد. نقاط قوت و ضعف خود را در نظر بگيريد و سعي کنيد تمام مواردي که نياز به بهبود دارند را تغيير دهيد. براي خود بازه ي زماني تعيين کنيد، مثلا من بايد تا پايان تابستان رانندگي ياد بگيرم و براي رسيدن به اهداف تان تمام تلاش خود را به کار ببنديد. نياز نيست کار بزرگي انجام دهيد، حتي گام هاي کوچک هم مفيد خواهد بود. دست يابي به موفقيت در هر قدم سبب بالا رفتن اعتماد به نفس تان مي شود.
از ديگران الگو بگيريد
افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند، الگوي خوبي براي تغيير هستند. بايد رفتارهاي آنها را شناسايي کنيد و الگو بگيريد. سعي کنيد عادات مثبت آنها را بشناسيد. خودتان را به اين افراد نزديک کرده و با آنها مشورت کنيد. ارتباط با افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند تاثير مثبتي در جهت افزايش اعتماد به نفس شما نيز خواهد داشت.
به دنبال لذت ها باشيد
آرامش و سلامتي در زندگي تان از هر چيزي مهم تر است. شايد برخي افراد اهميت دادن به خود را خودخواهي بدانند؛ اما اين طرز فکر اشتباه است، زيرا براي کمک به ديگران، بايد قبل از هر چيزي خود را سلامت و آرام کنيد. براي خودتان ارزش قائل شويد و ساعتي از روز را به ورزش اختصاص دهيد. هيچ گاه خواب کافي، تغذيه ي سالم و تفريح را از ياد نبريد.
ورزش کنيد
ورزش روزانه و منظم، تاثير فوق العاده اي روي کيفيت زندگي تان دارد. ورزش نه تنها باعث تناسب اندام مي شود، بلکه انرژي و شادابي تان را مضاعف کرده و سبب مي شود نسبت به خودتان احساس بهتري داشته باشيد. وقتي ورزش مي کنيد، علاوه بر بدني سالم، روحيه اي شاد نيز خواهيد داشت.
تجربيات تازه به دست آوريد
در زندگي از منطقه ي امن و راحت خود خارج شويد. اگر مي خواهيد تغيير کنيد و به موفقيت بيشتري برسيد، بايد ريسک پذير باشيد. هر گامي که براي خارج شدن از منطقه ي امن تان انجام مي دهيد، اعتماد به نفس تان بيشتر مي شود. بهتر است از کارهاي ساده شروع کنيد؛ مثلا خود را به يک رستوران دعوت کنيد، تفريحات جديد داشته باشيد و دوست جديدي در باشگاه پيدا کنيد. اولين قدم را برداريد و از هيچ چيزي نترسيد. بيشتر کتاب بخوانيد و اخبار را پيگيري کنيد تا در جريان وضعيت جامعه قرار گيريد.
منبع: wikihowخبرگزاری آريا – راهکارهاي افزايش اعتماد به نفس روان


راهکارهاي افزايش اعتماد به نفس روان

خبرگزاري آريا –
راهکارهاي افزايش اعتماد به نفس روان
تا به حال شده که در پذيرش تعريف و تمجيد ديگران از خودتان با مشکل روبه رو شويد؟ در درون خود احساس خلأ و پوچي کنيد؟ دچار نوعي هراس اجتماعي شويد و از رفتن در ميان جمع بترسيد؟ يا خودتان را مورد انتقاد و سرزنش قرار دهيد؟ اگر به يکي از اين حالت ها دچار شده ايد، بدانيد که اعتماد به نفس شما بسيار پايين است و اينکه خود را باور نداريد.
اعتماد به نفس يک ضرورت حياتي و مطلق براي هر فرد است که از اعتقاد و باوري که فرد نسبت به خود دارد نشان مي گيرد و به بيان ديگر اعتماد به نفس، قبول داشتن و تکيه بر توانايي و استعدادهاست. برخلاف تصور عامه اعتماد به نفس در درون هر فرد توليد مي شود نه از محيط جهان خارج. روان شناسان براي افزايش و تقويت اعتماد به نفس راهکارهايي را پيشنهاد داده اند که در زير آنها را بيان مي کنيم:
۱) عشق ورزي به خود: مهم ترين شرط تحقق اعتماد به نفس خودشيفتگي و عشق ورزي به خود است به عبارتي ديگر بدبيني و داشتن تصوير منفي از خود مهم ترين مانع از عشق ورزي به خود است. البته بايد توجه داشت که خودشيفتگي در اينجا به معني خودپرستي نيست. چون که فرد خودپرست تنها به خود و نيازهايش اهميت مي دهد و ارزشي براي ديگران قايل نيست اما فرد خودشيفته هم به خود و هم به ديگران عشق مي ورزد.
۲) تفکر مثبت: هيچ چيز به اندازه تکرار، تلقين و به کار بردن عبارت هاي مثبت و تاکيدي نمي تواند ضمير ناخودآگاه فرد را تحت تاثير قرار دهد. سعي کنيد عبارات تاکيدي که داراي انرژي زيادي هستند را به کار ببريد، به عنوان مثال با خود تکرار کنيد: «اعتماد به نفس من عالي است».
۳) مراقبت از سلامتي: فکر سالم در بدن سالم است. مراقب بدن خود باشيد و از آن به خوبي نگهداري کنيد. رژيم غذايي مناسبي داشته باشيد و از پرخوري، کم خوري، سريع غذا خوردن، کم خوابي و پرخوابي بپرهيزيد.
۴) توجه به ظاهر خود: افرادي که به وضعيت ظاهري خود مي رسند و لباس هاي مرتب و مناسب بر تن مي کنند، احساس شايستگي نسبت به خود دارند. فردي که حس شايستگي ندارد، اهميتي هم به آراستگي ظاهر خود نمي دهد. به خاطر داشته باشيد که شما خيلي زود مي توانيد يک منبع جاذبه باشيد اگر ظاهر مثبت و برازنده اي داشته باشند.
۵) تبسم: اولين نماد دروني اعتماد به نفس، رضايت خاطر است. افراد داراي اعتماد به نفس بالا، با لبخند مي توانند رضايت خاطر دروني خود را نشان دهند.
۶) تنفس عميق: هنگامي که شما دم يا بازدم عميقي داريد، اکسيژن بيشتري به مغز خود مي رسانيد که اين باعث کارايي بيشتر مغز به همراه تدبير و خلاقيت مي شود. تجربه ثابت کرده که افراد افسرده، کم روحيه و فاقد اعتماد به نفس، تنفس سطحي دارند.
۷) ورزش: به دست آوردن اعتماد به نفس نيازمند تسلط بر خود است و يکي از ضروريات تسلط بر جسم از طريق ورزش هاي جسماني است. اغلب ورزش هاي جسمي با کاهش انرژي مقابله مي کند و کاهش انرژي منجر به ضعف روحي مي شود.
۸) راسخ بودن: فردي که از اعتماد به نفس بالايي برخوردار است، نيازي به تاييد نظر ديگران ندارد. کساني که مي خواهند همه از آنها راضي باشند، درواقع از خود رضايت ندارند، بنابراين آن را در بيرون از خود مي جويند.
۹) تشويق خود: هر وقت کار خوبي انجام داديد، خود را مورد تشويق و تحسين قرار دهيد و به خود آفرين بگوييد. حتي اگر اين کار، پختن غذا يا شستن ماشين تان باشد.
۱۰) مطالعه کتاب: يکي ديگر از راه هاي تقويت اعتماد به نفس، مطالعه کتاب هاي سودمند و الهام بخش است؛ چراکه احساس معاشرت با افراد موفق را القا مي کند. وقتي با افراد موفق نشست و برخواست مي کنيد، در حقيقت اعتماد به نفس در شما به وجود مي آيد.
۱۱) احترام به خود: افرادي که از اعتماد به نفس کافي برخوردار نيستند، محتاج مورد احترام قرار گرفتن از طرف ديگران هستند، حال آنکه افراد خودباور به خودشان احترام مي گذارند. حرمت به خود، موجب جلب احترام ديگران مي شود.
۱۲) توکل به خدا: از آنجا که توکل به خدا مي تواند بسياري از ترس ها را نابود کند، بنابراين در جهت افزايش اعتماد به نفس مثمرثمر خواهد بود. هر چقدر ارتباط با خدا محدودتر باشد، ترس و اضطراب بيشتري بر شما چهره مي شود. ارتباط با خدا به شما نيرو و توان مي دهد.
هر روز حداقل ۱۵ دقيقه را به تجسم شرايطي که در آن داراي حس اعتماد به نفس هستيد، اختصاص دهيد و به آن فکر کنيد؛ چراکه در مورد هر چيزي که فرد به آن بينديشد، ذهنيتش جذب مي شود و پس از مدتي اين احساس براي شما به شکل يک عادت در مي آيد.
منبع:sharghnewspaper.comخبرگزاری آريا – با اعتماد به نفس‌ ها اين شكلي اند!


با اعتماد به نفس‌ ها اين شكلي اند!

خبرگزاري آريا –
با اعتماد به نفس‌ ها مثبت‌گرا هستند و هميشه مسائل را مثبت و خوب مي‌بينند و افكارشان را باصداي بلند بيان مي‌كنند، آنها به نكات منفي توجه دارند ولي هيچ‌گاه درباره اين موضوعات حرفي نمي‌زنند.
داشتن و نداشتن اعتماد به نفس در زندگي روزمره هر آدمي بسيار تاثيرگذار است. فكر كنيد در يك كلاس درس حضور داريد و آن درس را به خوبي بلد هستيد. استاد سوالي را مي‌پرسد، شما اگر اعتماد به نفس داشته باشيد دست خود را بالا برده و پاسخ را بلند و شفاف مي گوييد اما اگر فردي بدون اعتماد به نفس باشيد با توجه به اينكه پاسخ را مي‌دانيد ترجيح مي‌دهيد سكوت كنيد.
پاسخ ندادن در جمع براي شما مهم‌تر از آن است كه نمره خوبي از آن درس بگيريد. بدين ترتيب بي‌اعتماد به نفس بودن يعني عقب ماندن از خيلي فرصت‌ها در زندگي. در اين مطلب به كمك پويا ودايع سخنران و مدرس زبان بدن، زبان بدن افراد با اعتماد به نفس را بررسي مي‌كنيم.
اعتماد به نفس‌,نداشتن اعتماد به نفس,اعتماد به نفس در زندگي
با اعتماد به نفس‌ها مثبت‌گرا هستند
اين افراد مثبت‌گرا هستند و هميشه مسائل را مثبت و خوب مي‌بينند و افكارشان را باصداي بلند بيان مي‌كنند، آنها به نكات منفي توجه دارند ولي هيچ‌گاه درباره اين موضوعات حرفي نمي‌زنند. از دست‌هاي خود زياد استفاده مي‌كنند و در تمام توضيحات كلامي دست‌ها را همراه مي‌سازند. در واقع دست‌ها را ابزاري براي بيان احساسات خود مي‌دانند. استفاده از حركات كه قاطعيت و اصالت را نشان دهد جزء دستور كار آنهاست. دست‌هاي ديگران را لمس مي‌كنند و دست‌هاي خود را همچون يك جمله رقصان در هوا به حركت درمي‌آورند. آنان دست‌ها را جزء دارايي‌هاي ارزشمند براي بيان كلمات و جملات خود مي‌دانند.
تمام قد و استوار
قدم‌هاي آدم با اعتماد به نفس گاه تند و همراه با استواري است. اين قدم‌هاي تند نشان‌دهنده عجله و شتاب نيست بلكه نشانه يك نوع تفاوت ظاهري و اطمينان از حركت درست در مسير است. معمولا موقع ايستادن سينه خود را ستبر مي‌كنند و جلوي شخص مورد نظر مي‌ايستند تا ديگران آنها را تمام قد و از تمام زوايا ببينند. اين‌كار يك نوع فخرفروشي نيست بلكه اين افراد از ديده شدن لذت مي‌برند و خود را در معرض نقد ديگران قرار مي‌دهند چون از گفت‌وگوي ديگران در مورد خود لذت مي‌برند. اين افراد به‌طور معمولا پاهاي خود را اندازه عرض شانه باز مي‌كنند و نوك انگشتان پاها را رو به جلو قرار مي‌دهند تا استوار‌تر بايستند.
اعتماد به نفس‌,نداشتن اعتماد به نفس,اعتماد به نفس در زندگي
خنده‌هاي بلند
خنده اين افراد با صداي بلند و رسا همراه است. از خنديدن با صداي بلند در جمع لذت مي‌برند، دوست دارند بر ديگران تاثير بگذارند و ديگران از خنده آنها مطلع شوند. از خنديدن با صداي بلند به عنوان يك ابزار براي ديده شدن استفاده مي‌كنند. علاوه بر اين در تلاش هستند تا هميشه دندان‌هاي تميز و سفيدشان را به همه نشان دهند.
سكوت‌هاي معنا‌دار
افراد داراي اعتماد به نفس معمولا يك مشخصه يكسان دارند و آن سكوت‌هاي معني‌دار آنهاست كه در ميان جملات ديگران و جملات خودشان از اين سكوت‌ها استفاده مي‌كنند. اين سكوت‌ها براي جلب ‌توجه و گرفتن زمان براي فكر كردن درباره جملات ديگران است. آنها مي‌دانند كجا ساكت شوند و چه وقت سر خود را به طرفين تكان دهند.
آنها مي‌دانند سكوت براي انجام كارها چه قدرتي دارد. افرادي كه اعتماد به نفس دارند فاصله ايستادن خود را با ديگران معين و سعي مي‌كنند اندازه يك جلو نظام كه در مدارس‌ آموختيم با ديگران فاصله داشته باشند. آنها با ايجاد فاصله حريم خود را مشخص مي‌كنند. دست در جيب گذاشتن و ايستادن يكي ديگر از نشانه‌هاي افراد با اعتماد به نفس بالاست. آنها يك دست خود را در جيب قرار مي‌دهند و با دست ديگر حركات غير كلامي را بيان مي‌كنند. با گذاشتن يكي از دست‌ها در جيب نشان مي‌دهند كه قدرت استدلال و تفكر خوبي دارند.
اعتماد به نفس‌,نداشتن اعتماد به نفس,اعتماد به نفس در زندگي
ازمقايسه دست برداريد
هيچ‌وقت خود را با ديگران مقايسه نكنيد. يكي از بهترين روش‌ها براي افزايش اعتماد به نفس اين است كه از مقايسه خود با ديگران دست‌ برداريم. مشكل اينجاست كه شما فقط قسمت كوچكي از شخصيت فردي را كه در حال مقايسه‌اش با خودتان هستيد، مي‌بينيد. هر شخصي به صورت متفاوت فكر، درك و احساس مي‌كند و ياد مي‌گيرد.
شما تنها فرد اين جهان هستيد كه قابليتي خاص داريد. منظور من توانايي‌هاي خارق‌العاده نيست بلكه منظور روش و راهي است كه شما براي حل يك مسئله از آن استفاده مي‌كنيد. يادتان باشد هيچ دو اثر انگشتي يكسان نيست. وقتي شما خود را با فرد ديگري مقايسه مي‌كنيد، در ذهن‌تان او را در تمام مسائل بهتر از خود مي‌بينيد. اين كار به هيچ‌وجه روش خوبي براي ارزيابي خودتان نيست. به جاي اين كار بهتر است نگران اين باشيد كه چقدر خودتان را دوست داريد. احتمالا وقتي ببينيد افرادي كه خود را دوست دارند چقدر شاد‌تر از افرادي هستند كه خود را دوست ندارند به‌طور حتم شگفت‌زده مي‌شويد.
شيوه نشستن پشت ميز و صندلي
تكيه كردن به صندلي و دست گذاشتن روي ميز از ديگر نشانه‌هاي اين افراد است. آنها انگشتان خود را روي ميز قرار مي‌دهند، انگار كه مالك ميز و صندلي زير دست خود هستند. خيلي محکم و صاف مي‌نشينند، انگار کسي قرار است صندلي را از زير آنها بگيرد. آنها مراقب جايي که مي‌نشينند هستند و حواس‌شان به‌اطراف است. آنها خود را دوست دارند، براي بدن خود احترام قائل هستند و سعي مي‌كنند هميشه و همه جا خوش بگذرانند، مثلا كمتر از وسايل و خوراكي‌هاي مضر استفاده مي‌كنند چون مي‌خواهند هميشه بدني سالم داشته باشند.
اعتماد به نفس‌,نداشتن اعتماد به نفس,اعتماد به نفس در زندگي
هر عملي عكس‌العملي دارد
از ديگران تعريف كنيد و مثبت‌انديش باشيد؛ اين كار به شما اجازه مي‌دهد نقاط قوت ديگران را ببينيد و از آنها تعريف كنيد. شايد بپرسيد اين چه ربطي به اعتماد به نفس دارد؟ وقتي شما از ديگران تعريف مي‌كنيد به‌طور حتم آنها هم همين‌گونه با شما رفتار مي‌كنند و از نقاط قوت شما مي‌گويند. روايتي وجود دارد كه مي‌گويد «اگر خواستيد چيزي به دست بياوريد اول بايد آن را به ديگران ببخشيد.» وقتي ديگران نقاط قوت شما را بيان مي‌كنند مانند ذره‌بيني عمل مي‌كنند كه رفتار‌هاي مثبت شما را بهتر نشان مي‌دهند و اين موجب پيشرفت و افزايش اعتماد به نفس‌تان مي‌شود.
با ترس‌هاي‌تان روبه‌رو شويد و از آنها فرار نكنيم
ترسيدن يكي از دلايل نداشتن اعتمادبه‌نفس در ميان بيشتر مردم دنياست. ترس‌هاي ما با احساسي كه ما از خودمان داريم رابطه مستقيمي دارد. وقتي از چيزي مي‌ترسيم، حس مي‌كنيم كه در آن زمينه ناتوان هستيم و اين موجب كاهش اعتماد به نفس مي‌شود. براي رفع اين مشكل بايد با ترس‌هاي‌تان روبه‌رو شويد. از ترس‌هاي‌تان وحشت نكنيد. بهترين راه اين است كه بفهميد چرا اين ترس‌ها در شما به وجود آمده‌اند. ياد بگيريد هيچ‌گاه از شكست نترسيد. هر شخصي بارها در زندگي شكست مي‌خورد؛ شكست‌هاي شما زندگي‌تان را تعريف نمي‌كند.
با غذا و ورزش مي‌توان اعتماد به نفس داشت
غذاي خوب يعني سوخت خوب براي بدن. ظاهر بد شما علت اصلي اعتماد به نفس پايين شماست. بهبود ظاهر شما مي‌تواند به طرز شگفت‌انگيزي اعتماد به نفس‌تان را افزايش دهد. به نظر من بهترين راهي كه هم مي‌توانيد حس خوبي داشته باشيد و هم اندامي مناسب، ورزش كردن است. هر ورزشي كه انجام دهيد خوب است چون باعث ترشح آندورفين مي‌شود؛ اين ماده شيميايي موجب احساس نشاط و بالا رفتن روحيه شما مي‌شود. ورزش كردن به خودي خود اعتماد به نفس را بالا مي‌برد و تناسب اندام را همراه دارد. در اين صورت بيشتر لبخند مي‌زنيد و احساس خوبي خواهيد داشت.
از نگاه كردن به ديگران نهراسيم
ارتباط چشمي برقرار كنيد. اكثر مردم نگران اين هستند كه ديگران چگونه در مورد آنها فكر مي‌كنند. با ايجاد ارتباط چشمي مي‌توانيد خود را يك فرد شايسته، نترس و با اعتماد به نفس نشان ‌دهيد. يك ترفند كوچك وجود دارد و آن اينكه اگر شما از اين ترس داريد كه مستقيم به چشم طرف نگاه كنيد، به جاي چشمان طرف، به فاصله ميان دو ابروي او نگاه كنيد. در اين حالت نه شما مستقيم به فرد نگاه كرده‌ايد و نه آن فرد متوجه اين موضوع مي‌شود. براي اين كار بايد مدتي تلاش كنيد تا اين كار به عادت شما تبديل شود.
اعتماد به نفس‌,نداشتن اعتماد به نفس,اعتماد به نفس در زندگي
با اعتماد به نفس‌ها و ساعت‌شان
افرادي كه اعتماد به نفس بالا دارند لوازم و ملزومات خود را در ديد افراد ديگر قرار مي‌دهند، مثلا ساعتي كه به دست دارند را آشكار نشان مي‌دهند و سعي مي‌كنند همگان ساعت آنها را ببيننداگر كسي از آنها ساعت بپرسد دست خود را جوري بالا مي‌آورند كه همگان مارك ساعت و نوع ساعت را تشخيص دهند. هيچ‌گاه به لباس و وسايل ديگران زل نمي‌زنند و سعي در تعريف آنها ندارند بلكه به صورت نامحسوس وسايل ديگران را مورد تحليل قرار مي‌دهند و هيچ وقت در جمع خود را با ديگران مقايسه نمي‌كنند. از اينكه در جمع با كسي صحبت كنند هيچ ترس و واهمه‌اي ندارند اما سعي مي‌كنند در جمع با كسي بحث نكنند و ديگران را مورد انتقاد قرار ندهند.
با اعتماد به نفس‌ها چه شكلي هستند؟
وقتي با افراد سرشار از اعتماد به نفس صحبت مي‌كنيد با تكان دادن سر در جهات مختلف به شما نشان مي‌دهند كه حرف‌هاي‌تان را مي‌شنوند. آنها جوري مي‌ايستند كه مخاطب‌شان سمت راست آنها قرار بگيرد و سر را به سمت طرف مقابل متمايل مي‌كنند. اين كار باعث مي‌شود ديد كلي افراد نسبت به بدن آنها تغيير نكند و حرف‌ها را راحت‌تر بشنوند. اين افراد تعريف و تمجيد ديگران نسبت به خودشان را به‌راحتي مي‌پذيرند به طوري که مي‌توان اين موضوع را هنگام صحبت با آنها فهميد چون تاييد سر و برق زدن چشم‌هاي‌شان نشان‌دهنده اين ويژگي است.
عطر وسيله ضروري براي اين افراد
طرفدار عطر و بوي خوش هستند و هميشه سعي مي‌كنند يك عطر خوب در كيف و وسايل خود داشته باشند. آنها عطر را جزء وسايل ضروري خود مي‌دانند و سعي مي‌كنند هميشه بوي خوب بدهند و هرازگاهي هم عطر زدن را در روز تكرار مي‌كنند. افراد داراي اعتماد به نفس صاف مي‌نشينند يا از ژست‌هاي بسيار خاص زبان بدن براي ايجاد تفاوت با ديگران استفاده مي‌كنند. آنها هنگام نشستن لباس خود را جمع مي‌كنند تا كمترين تا خوردگي و چروك را داشته باشد.
اعتماد به نفس‌,نداشتن اعتماد به نفس,اعتماد به نفس در زندگي
چنين افرادي با اطمينان خاطر مي‌نشينند، دسته‌هاي صندلي را همچون فرمانروايان لمس مي‌كنند و دست‌هاي خود را روي دسته‌هاي صندلي قرار مي‌دهند. هميشه سعي مي‌كنند رو به سمت نفر مقابل بنشينند و ديگران را راحت‌تر ببينند. آنها سعي مي‌كنند افراد مقابل را زير نظر داشته باشند.
اعتماد به نفس‌,نداشتن اعتماد به نفس,اعتماد به نفس در زندگي
شيك لباس بپوشيد
لباس گران لازم نيست، فقط خوب لباس بپوشيد. شنيده‌ايد كه مي‌گويند «وقتي خوش‌تيپ باشيد، احساس خوبي خواهيد داشت؟» اين جمله واقعا حقيقت دارد. وقتي شما شيك لباس بپوشيد بر خودتان و ديگران تاثير مثبت مي‌گذاريد. اين گونه لباس پوشيدن احساس راحتي خاصي را در شما ايجاد مي‌كند. شيك لباس پوشيدن يكي از ساده‌ترين راه‌ها براي افزايش اعتماد به نفس است.
منبع:مجله زندگي ايده آل