Tag Archives: فرزند

خبرگزاری آريا – براي تغيير فرزند، خود تغيير کنيد


براي تغيير فرزند، خود تغيير کنيد

خبرگزاري آريا –
تغيير فرزند
وظيفه دوست داشتني شدن پدر و مادرها به عهده خودشان گذاشته شده است
نظم دادن و کنترل کردن احساسات، به ما اين توانايي را ميدهد که آن پدر و مادري باشيم که دوست داريم. به عبارتي کنترل نکردن احساسات و هيجانات عاطفي، دقيقا همان جاييست که ما مي توانيم خيلي چيزها را از دست بدهيم.
پدر و مادرهاي خوب، هميشه فرزندانشان را بدون قيد و شرط دوست دارند ولي هيچ پدر و مادري وجود ندارد که احساس کند که هميشه دوست داشتني است. متاسفانه يا خوشبختانه، وظيفه دوست داشتني شدن پدر و مادرها به عهده خودمان گذاشته شده است و ما بايد بدنبال راهي باشيم که بتوانيم خود را در ميان همه چالشهاي پدر و مادري که هر روز با آن روبرو هستيم، به نقطه دوست داشتني بودن برسانيم.
اين يک وظيفه پر چالش است. براي اينکه بتوانيم يک الگو و راهنماي مناسب براي فرزندانمان باشيم، بايد بتوانيم به احساساتمان سر و سامان بدهيم.
وقتي که شما به خود اجازه بدهيد که احساسات را تجربه کنيد، آنها شروع به تبخير شدن ميکنند و از بين ميروند. بنابراين وقتي که ناراحت ميشويد، فقط بنشينيد، نفس هاي عميق بکشيد، ناراحتي را حس کنيد، در برابر عکس العمل نشان دادن مقاومت کنيد و با خود مهربان باشيد، اين باعث ميشود که حسي که در درونتان هست، چه ترس باشد چه خشم و‌چه کدورت، آرام شود و از بين برود و جايش را به عشق بدهد.
اين به اين معني نيست که اگر فرزندتان رفتار ناشايستي داشت، سکوت کنيد و فقط نفس عميق بکشيد. هرگز. فرزندان شما هميشه به راهنمايي هاي شما نياز دارند، ولي يادتان باشد وقتي که شما راهنمايي ها را از روي ناراحتي و خشم منتقل ميکنيد، آنها گوش نخواهند کرد.
همچنين هيچ وقت نمي توانيد شخص ديگري را کنترل و يا تغيير دهيد. فقط ميتوانيد خود را تغيير دهيد، و اين تغيير رفتار شماست که باعث تغيير رفتار ديگران ميشود. بنابراين به دلايل زير، خود تنظيمي عاطفي شما، کليد کمک به تغيير رفتارهاي فرزند شماست.
۱ ) بچه‌ها مقررات عاطفي را از ما ياد ميگيرند
بچه ها هميشه کارهايي که از آنها ميخواهيم، انجام نميدهند، بلکه به طور تدريجي کارهايي انجام ميدهند که ما انجام ميدهيم. اگر در ابراز خشم زياده روي کنيم، بچه ها نيز همان کار را خواهند کرد. اما اگر بتوانيم آرامش را حفظ کنيم، متوجه خواهند شد که راه ابراز ناراحتي، الزاما خشمگين شدن نيست، به همين دليل ياد ميگيرند که در مواقع ناراحتي، خود را آرام کنند.
۲ ) امنيت عاطفي که براي فرزندانمان ايجاد ميکنيم‌، در حقيقت آن چيزيست که باعث رشد، شکوفايي و سلامت روح و روان آنها ميشود
بچه ها مانند ما دوست دارند احساس خوشحالي کنند و با ديگران ارتباط برقرار کنند، ولي بعضي وقتها ترس و خشم بر آنها غلبه ميکند. آرامش ميتواند راه را براي عشق ورزيدن آنها فراهم کند. وقتي که آنها احساس خوبي داشته باشند، کارهاي خوبي هم انجام ميدهند.
تغيير رفتار فرزند
شما تغيير کنيد، فرزندتان نيز تغيير ميکند
۳) وقتي ما براي فرزندانمان يک محيط پر آرامش فراهم کنيم، آنها آنقدر احساس امنيت ميکنند که بتوانند احساساتشان را تجربه کنند
مواجه شدن با احساسات باعث ميشود که ياد بگيرند احساسات را کنترل کنند تا از بين برود. بچه ها ياد ميگيرند که احساسات و‌عواطف بخشي از انسان بودن است، بنابراين نبايد از آنها بترسند و يا نسبت به آنها سريع عکس العمل نشان دهند.
۴ ) وقتي که فرزندانمان به ما احترام بگذارند و احساس کنند که ما آنها را درک ميکنيم، بدون شک راهنماييهاي ما را دنبال خواهند کرد
آنها ياد ميگيرند که هميشه آنچه را که ميخواهند بدست نخواهند آورد ولي، چيز بهتري را بدست مي آورند؛ پدر و مادري که آنها را درک ميکنند، حتى در مواقعى که به آنها نه ميگويند. وقتى که بچه ها به اين باور برسند که ما آنها را درک ميکنيم، راهنمايي ها و قوانين را بهتر دنبال ميکنند.
۵ ) کودکان بارومترهاي حساس حس و حال و تنشهاي ما هستند
کودکان مانند دستگاه فشارسنجي هستند که دائما در حال اندازه گيري حالات و رفتارهاي ما هستند. بنابراين اگردرگير مسئله حل نشده اي باشيم، آنها به طور ناخودآگاه خيلي سريع متوجه ميشوند و عکس العمل نشان ميدهند. به همين دليل خيلي وقتها هنگامي که درگير مسائل شخصي خودمان هستيم، متوجه تغيير رفتار کودک ميشويم، با وجوديکه هرگز به طور مستقيم به آن اشاره نکرده ايم.
۶ ) وقتي به طور متفاوتي پاسخ ميدهيم، فرزندمان نيز همان کار را ميکند
به ياد داشته باشيد، که ترکيب عمل فرزند و عکس العمل شما، هميشه پيامدي دارد. هنگامي که ما تحريک ميشويم و بدون فکر کردن عکس العمل نشان ميدهيم، باعث تشديد طوفان ميشويم. اما وقتي با فکر کردن پاسخ ميدهيم و با فرزندمان ارتباط برقرار ميکنيم، باعث آرام شدن طوفان ميشويم. دِرامِ کمتر، عشقِ بيشتر.
کودکان از ما الگو برداري ميکنند. ياد گرفتن کنترل احساسات، بخشي از زندگي هر روز ماست. از همين امروز به هيجانات و احساسات توجه کنيد. وقتي ناراحت ميشويد، تا زماني که به آرامش نرسيده ايد، عکس العمل را کنترل کنيد. فقط نفس عميق بکشيد و با مهرباني خود را در آغوش بگيريد، مطمئن باشيد قبل از‌ نشان دادن هر نوع عکس العملي، به آرامش رسيده ايد.
سخت است؟ بله! ولي نياز به تمرين دارد. هر بار که اين کار را انجام ميدهيد، در واقع سيم ‌پيچي مغزتان را عوض و توانايي خود براي حفظ آرامش تقويت مي‌کنيد.
تضمين ميکنم که شما تغيير کنيد، فرزندتان نيز تغيير ميکند.
منبع: بانوي شهرخبرگزاری آريا – پيشگويي والدين در مورد فرزند قبل از تولد


پيشگويي والدين در مورد فرزند قبل از تولد

خبرگزاري آريا –
مواردي وجود دارد که هر پدر و مادري قبل از تولد فرزندش مي تواند در مورد او حدس بزند و پيش بيني کند. اين موارد شامل آيتم هاي زير مي شوند:
شغل
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
والدين معمولاً از خودشان مي پرسند که آيا مي شود وقتي فرزندشان بزرگ شد فضانورد يا پزشک بشود؟ طبق تحقيقي که در سال ۲۰۱۰ انجام شد، والدين مي توانند بر اساس نام بچه حدس بزنند که او چکاره خواهد شد. اين تحقيق نشان داد که بچه هايي که نام خانوادگي آنها لاير (به معناي وکيل) است، احتمال اين که پزشک شوند خيلي بيشتر از احتمال وکيل شدن آنهاست و آنهايي که نام خانوادگي آنها داکتر (پزشک) بود، احتمال اينکه وکيل شوند بيشتر است. حروف اول نام بچه ها نيز گويي در پيش بيني شغل آينده آنها کمک کننده بود.
قد
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
اگر مادر قد کوتاه باشد و پدر قد بلند، احتمال اينکه پسر از لحاظ قد به هر کدام از آنها برود چقدر است؟ براي آنکه بتوانيد حدس حساب شده اي بزنيد يک فرمول وجود دارد. مايو کلينيک ادعا مي کند: قد مادر (به اينچ) را به قد پدر اضافه کنيد و براي پسرها ۵ اينچ اضافه و براي دخترها ۵ اينچ از آن کم کنيد و آن را تقسيم بر دو کنيد.
وزن
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
سال گذشته پژوهشگران ماشين حسابي را معرفي کردند که احتمال چاقي افراطي بچه در هنگام تولد را حساب مي کرد. از آنجائيکه کاهش وزن براي بچه هاي سنگين وزن در سنين کم بسيار دشوار است، پيش بيني و جلوگيري از چاق مفرط و مبارزه با عواقب آن يعني بيماري هاي قلبي عروقي و ديابت نوع دوم، از اهميت بالايي برخوردار است.
اولين قاعدگي
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
بسياري از مادران دوست دارند قبل از آنکه دخترانشان قاعدگي را تجربه کنند در مورد آن با آنها حرف بزنند. از آنجائيکه هيچ محاسبه علمي براي پيش بيني اولين قاعدگي وجود ندارد، شايد بهتر باشد که اين احتمال را در نظر بگيريد که او نيز در همان سني که شما يا دختران بزرگترتان قاعده شديد، اولين پريودش را تجربه کند. يک راهنمايي: اولين پريود معمولاً دو يا سه ماه بعد از شروع رشد سينه ها اتفاق مي افتد.
هوش
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
چند سال پيش، فيشر-پرايس يک تست ضريب هوشي براي نوزادان ۶ تا ۱۲ ماهه معرفي کرد. اين تست که توسط دکتر دوروتي اينون از کالج دانشگاهي لندن درست شده بود، نقاط عطف مهمي را در نظر مي گيرد که توانايي ذهني را معين کرده و مشخص مي کند که آيا فرزندتان از روند رشد جلو، عقب يا همپا است. البته اين تست با آنکه در پيش بيني ها به شما کمک مي کند، ولي شاخص امتحان پس داده کاملي از قدرت مغزي نيست.
جنسيت
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
به محض اينکه خانمي باردار مي شود، شروع به فکر کردن درباره جنسيت فرزندش مي کند و ادعا مي کند که دلش به او مي گويد جنسيت بچه چيست. با آنکه تا به امروز بهترين روش براي فهميدن جنسيت فرزند سونوگرافي است، ولي روش هاي ديگر نيز وجود دارند. تست حلقه يکي از محبوب ترين آنهاست، يک حلقه را به نخي ببنديد و روي شکم تان آويزان کنيد. اگر حرکت آن دايره وار بود بچه دختر است و اگر حرکت آن به عقب و جلو بود، پسر است. نظريه ضربان قلب نيز وجود دارد، ضربان قلب نوزاد بين ۱۱۰ تا ۱۶۰ تا در دقيقه است و مي گويند ضربان قلب دختر پايين ترين در اين طيف و ضربان قلب پسر بيشترين مقدار اين طيف است.
رنگ چشم
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
وقتي فرزندتان به دنيا مي آيد، متوجه مي شويد که ظرف چند ماه اول رنگ چشم هاي او از خاکستري به سبز يا قهوه اي مي گرايد، زيرا مقدار ملانين چشم هاي او تغيير مي کند. در شش تا نه ماهگي، مي توانيد بر اساس ترکيب ته رنگ حدس بزنيد که رنگ نهايي چشمان او چيست. البته رنگ چشم او تا سه سالگي تکامل مي يابد، ولي رنگ هاي تيره معمولاً فوراً مشخص مي شوند، چشم هاي قهوه اي به خاکستري تغيير رنگ نمي دهند.
قدرت جسماني
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
آيا از خودتان مي پرسيد که فرزندتان مايکل جوردن آينده خواهد شد يا خير؟ پنج سال پيش، Atlas Sports Genetics شروع به فروش تستي کرد که بر اساس متغيرهاي ژن ACTN3 مشخص مي کرد که آيا بچه پروتئيني که ورزشکاران دارند را دارد يا خير. البته اين حدس جالبي بود، ولي تنها فاکتور نبود. در حاليکه ژنتيک نقش مهمي در تعيين مهارت ها بازي مي کند، ژن ها و فاکتورهاي ديگري هم هستند که مؤثر مي باشند. توانايي و قدرت طبيعي فقط بخش کوچکي از موفقيت کلي است و سخت کوشي مهمترين فاکتور محسوب مي شود.
شخصيت
دانستني هاي قبل از تولد کودکعتولد کودک
ژن ها نقش مهمي در خلق و خو ايفا مي کنند، ولي ترتيب تولد و رفتارها در ماه هاي نخست زندگي نيز با هم قالب شخصيتي بچه را مي سازند. براي مثال، بچه هاي بزرگتر معمولاً موفقند و بچه هاي وسطي مذاکره کردن را ياد مي گيرند و تحقيقات نشان داده اند که بچه هاي ته تغاري لوس و ننر در نهايت بزرگسالات مضطرب و پر استرسي مي شوند. يادتان باشد که هميشه در هر کدام از بچه ها نکات مثبت شخصيت آنها را جستجو کنيد و استقلال را در آنها تشويق کنيد و نقاط قوت کوچکترها را تقويت کنيد.
گروه خوني
آيا مي خواهيد بدانيد که گروه خوني فرزندتان از نوع O يعني دهنده جهاني است يا AB يا گيرنده جهاني؟ بسياري از بزرگسالان قبل از دوبار چک کردن ممکن است گروه خوني خود را ندانند، ولي بايد اين اطلاعات را حتماً کسب کنيم زيرا در موارد پزشکي اورژانسي به دردمان مي خورد. ماشين حساب هم در پيش بيني آن به ما کمک مي کند. البته سنت هاي قديمي ژاپني مي گويند که گروه خوني مي تواند فاکتورهايي همچون شخصيت و تحمل گوارشي را نيز مشخص کند.
منبع:bartarinha.irاگر جنسیت فرزند برایتان مهم است بخوانید


اگر قصد دارید بچه‌دار شوید و جنسیت بچه برایتان مهم است، این مطلب را از دست ندهید.

۲ کروموزوم  X یعنی دختر

همان‌طور كه گفته شد سلول جنسی زن ۲ کروموزوم  X دارد و می‌تواند یکی از آنها را به فرزندش بدهد اما سلول‌های جنسی مرد دارای ۲ نوع کروموزوم جنسی Y وX  هستند. اگر اسپرم حاوی X  به تخمک كه آن هم حاوی كروموزوم  X است وارد شود، جنین دختر خواهد بود. در اصل روش‌هایی که امروزه برای تعیین جنسیت توصیه می‌شود همگی برای پیش از بارداری است و اگر لقاح انجام شود، دیگر نمی‌توان جنسیت جنین را تغییر داد.

اگر جنسیت فرزند برایتان مهم است بخوانید


مى‌‌گویند اینها بچه را دختر مى‌كند

محیط را اسیدی کنید

باور درست

یکی دیگر از موارد قابل توجه در دختردار شدن آن است که پیش از مقاربت باید واژن اسیدی باشد؛ به همین دلیل بهتر است واژن را با ۲ قاشق غذاخوری سرکه سفید که در یک چهارم لیوان آب محلول شده، شست‌وشو داد. برای اسیدی ماندن محیط زن باید از هیجان جنسی دوری کند زیرا به این ترتیب محیط رحم خنثی می‌شود و شانس تولد دختر هم کاهش می‌یابد.

کم‌آبی موثر است

باور درست

دانشمندان با مطالعه یافته‌های تاریخی تولد و مرگ دریافته‌اند در زمان سختی‌ها مثل قحطی و خشكسالی تعداد دختران به دنیا آمده نسبت به زمان‌های دیگر بیشتر بوده است. با اینكه به طور كامل مشخص نیست كه دلیل این اتفاق چیست اما آمارها نشان می‌دهد هنگام قحطی و خشکسالی، بارداری‌ها بیشتر به تولد دختران منجر می‌شود. فرضیه‌ها می‌گوید بدن زنان در برابر شرایط زیست محیطی واكنش نشان می‌دهد.

نمك نخورید

باور درست

گفته می‌شود اگر زوجی دختر بخواهد باید یک ماه قبل از بارداری از مصرف نمک خودداری کرده و به طور کلی نمک را از غذایشان حذف کنند زیرا نبود نمک در غذاها باعث افزایش فعالیت‌های غدد فوق کلیوی می‌شود و ترشح هورمون غشای فوق کلیوی را زیادتر می‌‌کند. دانستن این نکته مهم است که این رژیم‌ها حداقل برای ۴ تا ۶ هفته به صورت متوالی باید رعایت شود.

زمان مهم است

باور درست

اگر لقاح چند روز قبل از تخمک‌گذاری انجام شود، شانس تولد دختر را افزایش می‌دهد. حقیقت این است که تعدادی از مطالعات نشان می‌دهد ارتباطی بین زمان لقاح و جنس کودک وجود دارد. این تئوری وجود دارد که اسپرم حاوی کروموزوم X بزرگ‌تر و قوی‌تر است؛ بنابراین می‌تواند زمان طولانی‌تری زنده بماند.


یک كروموزوم Y یعنی پسر ‌

به طور کلی ۲ کروموزوم جنسی هر فرد، یکی از پدر و دیگری از مادر تامین می‌شود. ۲ نوع کروموزوم جنسی در بدن وجود دارد: کروموزوم X  و کروموزومY . سلول جنسی زن ۲ کروموزوم  X دارد و می‌تواند یکی از آنها را به فرزندش بدهد اما سلول‌های جنسی مرد دارای ۲ نوع کروموزوم جنسی Y وX  است؛ بنابراین بسته به اینکه کدام نوع اسپرم X یا Y با تخمک حاوی کروموزوم X ترکیب شود، جنسیت جنین مشخص می‌شود. اگر اسپرم حاوی کروموزوم Y موفق به نفوذ در تخمک شود، جنین پسر خواهد بود.

مى‌‌گویند اینها بچه را پسر مى‌كند

آرام باشید و استرس را از خود دور کنید

باور درست

تحقیقات ثابت کرده زنانی كه می‌خواهند در آینده فرزند پسر داشته باشند، بهتر است خونسرد باشند زیرا زنان نگران و مضطرب بیشتر صاحب فرزند دختر می‌شوند. دانشمندان با اندازه‌گیری میزان هورمون استرس در زنان باردار متوجه شدند احتمال اینکه فرزند زنان پراسترس و نگران دختر باشد حدود ۷۵درصد بیشتر از زنانی است که خونسرد و آرام هستند.

نمک را فراموش نکنید

باور درست

برعکس رژیم غذایی برای دختردار شدن، باید برای پسردار شدن از رژیم پرنمک استفاده شود. مصرف میوه‌ها و مواد غذایی كه حاوی پتاسیم، فسفر، سدیم و آهن هستند می‌تواند شانس به دنیا آمدن فرزند پسر را افزایش دهد. اگر خانمی قبل از لقاح، مقداری میوه توت‌فرنگی بخورد ترشح دهانه رحم او قلیایی شده و كروموزوم‌های دختر را از بین می‌برد  و محیط برای پرورش پسر آماده می‌شود. به طور کلی مصرف مواد غذایی مانند مرکبات، زردآلو، آناناس، موز، خرما، انجیر، خربزه، حبوبات، کنگرفرنگی، گوجه‌فرنگی، ذرت، سیب‌زمینی، سبوس، کنسرو ماهی، ژامبون، کره، نوشابه گازدار و قهوه و چای می‌تواند احتمال تولد پسر را زیاد کند.

محیط را قلیایی کنید

باور درست

اگر خانم  ۱۵ دقیقه قبل از مقاربت ۲ قاشق غذاخوری جوش‌شیرین را در یک لیوان آب حل کند و با این محلول واژن را بشوید احتمال پسرشدن جنین بیشتر خواهد شد زیرا با ایجاد محیط قلیایی احتمال تولد نوزاد پسر بیشتر است. به طور کلی اگر مقاربت در حوالی زمان تخمک‌گذاری انجام شود نوزاد پسر خواهد بود زیرا در زمان تخمک‌گذاری ترشحات دهانه رحم از همیشه قلیایی‌تر، رقیق‌تر و ارتجاع‌پذیرتر است و حرکت اسپرم‌های Y را بسیار سهل و آسان می‌کند.

قهوه را فراموش نکنید

باور درست

اگر مردی قبل از برقراری رابطه جنسی قهوه بنوشد، قهوه موجب فعال‌تر شدن اسپرم Y  شده و احتمال افزایش جنسیت پسر را بیشتر می‌كند.

گندم بخورید

باور درست

در طب سنتی اعتقاد به تاثیر خوراکی‌ها در تعیین جنسیت بسیار پررنگ است. برای مثال خوردن حلیم‌هایی از گندم، برنج، لوبیا، نعناع، پیاز، سیر تازه، پسته، مویز سرخ، گندم و نخود چرب شده و تفت داده، انجیر، انگور شیرین، روغن کنجد، روغن بادام و خوراكی‌های شیرین مانند شیره خرما احتمال تولد نوزاد پسر را افزایش می‌دهد.

ته غذا سهم شماست

باور نادرست

قدیمی‌ها  هر وقت خانمی را می‌دیدند که ته غذاها را می‌خورد و علاقه عجیبی به تمیز کردن بشقاب خودش و حتی دیگران دارد، بدون درنگ می‌گفتند که او در آینده پسردار خواهد شد.

پسر بچه را روی زانوی عروس بنشانید

باور نادرست

قدیمی‌ها نسخه‌های عجیب و غریبی برای دخترزا یا پسرزا شدن زوج‌های جوان می‌پیچیدند. از آنجایی که تمایل به پسردار شدن در گذشته بیشتر بود بیشتر این نسخه‌ها هم برای پسرزا شدن تجویز می‌شد. در واقع آنها برای اینكه طبیعت پسرزایی را در دختران ایجاد کنند و طبع و مزاج زنان دخترزا را برگردانند، آداب ویژه‌ای داشتند که بیشتر آن زمینه آیینی داشت.


اگر فرزند وسط هستید، بخوانید!


وب سایت روزیاتو: فرزندان دوم خانواده اغلب قربانی «سندروم فرزند میانی» هستند؛ سندرومی که به احساس به حاشیه رانده شدن فرزند وسط اطلاق می شود. به این صورت که، والدین فردی که یک برادر یا خواهر بزرگ تر و یک برادر یا خواهر کوچکتر از خود دارد، بیشترِ توجه و سرمایه گذاری خود را روی فرزندان اول و آخر می گذارند و لذا فرزند میانی کمتر به عنوان کودک مورد توجه قرار می‌ گیرد.

البته این پدیده، یک اختلال بالینی حقیقی شناخته نمی‌شود و پژوهشگران بر این باورند که این فرزندان رفته رفته با محیط و جایگاهشان وفق می‌یابند.

اگر فرزند وسط هستید بخوانید: هر آنچه باید در مورد «سندروم فرزند میانی» بدانید

اغلب مواقع، فرزندان دوم خانواده تمایل دارند از برادر یا خواهر بزرگ تر خود پیشی گرفته و یک قدم جلوتر از آن ها بایستند. این افراد عموما جاه طلب و به دنبال کسب موفقیت های بیشتر هستند اما به ندرت خودخواه و از خود راضی می شوند.

آن ها به تعیین اهداف بزرگ برای خود علاقه بسیاری دارند. به همین خاطر تعداد شکست‌هایشان بیشتر از بقیه است اما به همان میزان هم یاد می گیرند چگونه با مصائب و مشکلات زندگی مواجه شده و موانع را از میان بردارند. در نتیجه تمامی این موارد، فرزند دوم خانواده همیشه شخصیتی قوی و مستقل دارد. این اشخاص بسیار اجتماعی، خودمحور و برقرار کننده صلح و آرامش هستند و کمتر روی خانواده خود متمرکز باقی می مانند.

«سندروم فرزند میانی» چه پیامدهایی دارد؟

بر اساس دانسته های موجود باید گفت که ترتیب تولد در خانواده ها می‌تواند روی هوش و شخصیت فرزندان تاثیر گذار باشد زیرا رفتار والدین با فرزندان روی شکل گیری احساسات، شخصیت و حتی هوش آن ها بسیار موثر است.

به‌طور مثال، بدنبال یک تحقیق علمی دانشمندان شخصیت ۳۷۷ هزار دانش آموز دبیرستانی در کشور آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این مطالعه نشان داد که فرزندان اول خانواده صداقت بیشتری داشته و ویژگی مدیریتی و سرپرستی در آن ها بیشتر است. همچنین اعلام شد که این افراد چندان اجتماعی نیستند و بیشتر از بقیه استرس و اضطراب دارند.

فرزندان وسط بسیار کوشا، شریف و با وجدان هستند و این در حالیست که فرزندان آخر خانواده بسیار روشنفکر و اجتماعی بشمار می‌روند. در مورد افرادی که خواهر یا برادر ندارند هم گفته می‌شود که عموما عصبی اما اجتماعی و برون گرا هستند.

با این توضیحات شاید بد نباشد تمرکز مطلب را روی فرزندان وسط بگذاریم و در مورد پیامدهای سندرم کودک میانی صحبت کنیم.

موفقیت در زندگی

برخی گمانه‌زنی‌های علمی بر این اصل استوار است که فرزند میانی خانواده، در راستای غلبه بر این احساس که چندان مورد توجه و حمایت والدین نیست، تلاش‌های خود را در زندگی افزایش می‌دهد تا ثابت کند که به اندازه خواهر و برادرهای بزرگتر و کوچکترشان موفق است. در نتیجه، انرژی خود را، خوب یا بد، به سمت موفقیت بیشتر در زندگی هدایت می‌کند.

نتیجتا، فرزندان وسطی اغلب انسان‌های کارآمدی محسوب می‌شوند.

عدم تعلق‌خاطر به خانواده

فرزندان میانی، همانند بچه‌های دیگر حس تعلق به خانواده ندارند. آنها اغلب بدنبال «احساس ناخواستگی» سعی می‌کنند مستقل بوده و وابستگی خود از خانواده را تا حد امکان کم کنند. همچنین گفته می‌شود که آنها وفاداری زیادی نسبت به خانواده دارند.

متفاوت و خلاق بودن

پژوهشگران بر این باور هستند که فرزندان وسط خانواده اغلب سعی می‌کنند رفتار و خواسته‌های متفاوت از فرزند اول داشته باشند. به‌طور مثال، اگر فرزند بزرگتر به ورزش علاقه شدید داشته باشد، احتمال اینکه فرزند وسطی هنری یا دانشگاهی شود بسیار زیادتر خواهد بود. فرزند اول هر کاری بکند، فرزند دوم دنبال کاری کاملا متفاوت می رود.

به‌زبان دیگر، رفتار فرزندان میانی در واقع نتیجه‌ی واکنش هایی است که به کارهای فرزند اول خانواده نشان می‌دهند.

همچنین این افراد خلاقیت بیشتری در کارهای خود نشان می‌دهند. چون این کودکان توجه کمتری از سوی والدین دریافت می‌کنند، حس استقلال قوی‌تری دارند و ابداع و نوآوری در میان آنها نیز بیشتر مشاهده می‌شود.

عدم اعتمادبه‌نفس و انزواطلبی

شاید بتوان گفت یکی از مرسوم‌ترین نشانه‌های منفی سندروم فرزند میانی این است که حس ناخواسته بودن، اعتمادبه‌نفس فرد را کاهش می‌دهد. هیچ‌چیز بدتر از آن نیست که فردى احساس کند که خواستنی نیست. ازاین‌رو این‌گونه کودکان از فقدان خودباوری در هنگام رشد رنج می‌برند و در نتیجه، اعتمادبه‌نفس آنها در سطح پایینی قرار دارد.

حتی ممکن است کودک مبتلابه سندرم فرزند وسط بیش‌ازحد درون‌گرا یا حتی ضداجتماعی بشود. آن‌ها خود را همانند یک بیگانه تصور می‌کنند و درنتیجه، در موارد دیگر زندگی نیز تبدیل به یک منزوی می‌شوند. این کودکان ترجیح می‌دهند که وقت خود را به‌تنهایی و نه با دیگران صرف کنند، چراکه آن‌ها احساس می‌کنند به آن‌ها بی‌توجهی شده است.

عدم اعتماد به دیگران

کودک وسط، بر اساس احساس نادیده گرفته شدن و ناخواستگی، ممکن است مشکل اعتماد به دیگران را نیز داشته باشند. این کودکان نمی‌توانند به دیگران اعتماد کنند و حتی گاهی اوقات در حسرت اعتماد و تکیه‌بر دیگران زندگی را سپری می‌کنند.

در آخر هم اشاره کنیم که مطالعات عزت‌نفس در کودکان نشان داده که سندرم فرزند وسط ممکن است در احساس ارزش‌گذاری کودک تأثیر مستقیم داشته باشد. فرزند میانی با توجه به موقعیت تولد خود، گاهی اوقات برای دریافت توجه بیشتر از پدر و مادر و دیگر بزرگ‌سالان، نسبت به بقیه خانواده به‌عنوان خواهر و برادر بزرگ‌تر و خواهر و برادر جوان‌تر اغلب احساس نامریی بودن دارند. برخی از مطالعات به‌طور قاطع نشان داده‌اند که کودکانی که تنها دختر یا تنها پسر در خانواده هستند اغلب سندرم فرزند وسط را تجربه نمی‌کنند.