Tag Archives: درماني

خبرگزاری آريا – هنر درماني شيوه اي نو براي مشکلاتي کهن


هنر درماني شيوه اي نو براي مشکلاتي کهن

خبرگزاري آريا –
هنر درماني شيوه اي نو براي مشکلاتي کهن
وقتي مشغول حرف زدن با تلفن هستيد يا حتي هنگامي که در رديف هاي پشتي يک سالن به يک سخنراني نه چندان جذاب گوش مي دهيد، ممکن است کاغذي زير دست تان باشد و قلم تان بدون هدف خط خطي کند، اما شما متوجه نباشيد که افکار تازه اي که به ذهن شما مي رسد و راه هاي تازه اي که کشف مي کنيد، حاصل خط هايي است که بي هدف و آزادانه کشيده ايد. اين خط ها در واقع هزاران موضوع، کلمه و فکر را در ذهن شما به هم وصل کرده اند تا يک فکر يا راه حل يا کلماتي مناسب به ذهن شما برسد يا بر زبان شما جاري شود. نقاشي از وقتي در غار زندگي مي کرديم با ماست!
گاهي وقتي سر سفره نشسته ايد، بعد از غذا، هنگام صحبت، يا در سکوتي بعد از يک ناهار يک نفره، با خمير هاي باگت، عروسکي مي سازيد. شايد کمي هم سربه سرش بگذاريد، با صداي بچگانه چند کلمه اي با آن حرف بزنيد و شايد بعد خنده اي باشد و حس خوبي از يک ارتباط در دنيايي که گاه ارتباطاتش را خط کش ها اندازه مي گيرند و خط کشي مي کنند. بعد از اين تجربه، حس ديگري داريد براي ادامه يک روز يا يک خواب بهتر شبانه. مجسمه سازي حتي با خمير نان دلچسب است!
اگر عروسي در پيش داشته باشيد، حتما قلم به دست مي شويد تا فهرست ميهمانان را بنويسيد. به نظر يک کار معمولي مي آيد چون قبلا فکر کرده ايد که چه کساني را دعوت کنيد. شايد حتي با ديگران مشورت و حتي بحث کرده باشيد و از آن هم بالاتر شايد اصلا در جلسه خانوادگي فهرست را نوشته باشيد. شايد شما هم از آن دسته کساني باشيد که بيشتر حق تصميم را به ديگران مي دهيد و خاموش مي مانيد، اما حالا باز هم در خلوت مي نويسيد يا فهرست را نگاه مي کنيد. نام عده اي را با خشم و يک رنجيدگي کهنه خط مي زنيد و نام کساني را به خاطر کمبود امکانات با اندوه، قلم مي گيريد. شايد نام کساني را اضافه کنيد که فکر مي کنيد سهيم کردن آنها در شادي شما کمک بزرگي به بهبود روحيه آنهاست و حتي شايد نام کساني را که کسي فکرش را نمي کرد دوباره بخواهيد او را ببينيد به فهرست اضافه کنيد. همه اينها در چند دقيقه اي که مي نويسيد، همراه خواهد بود با نزديک شدن به حل و فصل اختلافات و پيدا کردن راه هاي جديد در روابط، نزديک شدن به بخشيدن ديگران به حتي ديدن کساني که شما در عين ارتباط با آنها، آنها را نمي ديديد و شايد يک عروسي با شکوه تر با يک حس متفاوت و يک نگاه ديگر. نوشتن شايد يکي از بهترين ها باشد!
اما اين يک نگاه کلي به پيش پا افتاده ترين تجربيات از عناصر مربوط به هنردرماني در زندگي روزمره است؛ مثل نوشتن، نقاشي، موسيقي، مجسمه سازي، نمايش و… اما بشر در رويارويي با اين تجربيات در حد ناظر باقي نمانده است. او در بلنداي خلاقيت هنري شاهد سفرهاي دروني هنرمندان و ملاقات کنندگان آثار هنري بوده و از ميان اين سفرنامه ها به تاثير شگفت هنر و ادبيات بر جان آدمي و تسکين و ترميم زخم هاي جسم و جان او، دست يافته و اينچنين هنردرماني در جهت ارتقاي بهداشت جسمي و رواني متولد شده است.
● هنردرماني چيست؟
«انجمن هنردرماني آمريکا در سال ۲۰۰۳، هنردرماني را اثر هنر و فرآيند کار بر آگاهي مراجع از خود و مقابله با علايم بيماري و استرس تعريف کرده است. آنان معتقدند فعاليت هاي هنري، توانايي هاي عقلي و احساسات مثبت را در بيمار افزايش مي دهد.»
● تاريخچه
«هنردرماني به مفهوم روان شناختي با نام خانم مارگارت نامبرگ شناخته مي شود. او زماني که مشغول تعليم نقاشي به کودکان بود، فهميد هنر، تداعي آزاد را بسيار روان و ارتباط نمادين ناخودآگاه را به شکلي بدون سانسور و عيني آسان مي کند و عملا جنبه درماني آن در رها سازي ناخودآگاه از طريق تصويرسازي و مشاهده آگاهانه «خود» است. اما همزمان با نامبرگ، خانم آدرين هيل که هنرمندي بريتانيايي بود براي اولين بار واژه «هنردرماني» را با نگاه هنري به کار برد و اثر درماني هنرهاي تجسمي و تصويرسازي در قالب هنردرماني را توصيف کرد.
به دنبال اين دو خانم بنيان گذار در سال ۱۹۶۱، خانم ديگري به نام اديت کرامر بر توانايي هاي ذاتي هنر در درمان تاکيد کرد، او نيز مانند هيل معتقد بود فرآيند آفرينش هنري ذاتا توانايي درمان و شفابخشي دارد. از سال ۱۹۷۰ تا اواسط ۱۹۸۵ کتاب هاي زيادي در زمينه هنردرماني منتشر شد که انتشار مجله «انجمن هنردرماني آمريکا» در سال ۱۹۸۳ نقطه عطف ساير کتب انتشار يافته بود. در حال حاضر مارگارت نامبرگ به عنوان مادر رشته هنردرماني در آمريکا شناخته مي شود. او با استفاده از ايده هاي فرويد و يونگ، هنردرماني با رويکرد روان تحليلي را مطرح کرد. در بعضي ايالت هاي آمريکا، رشته هنردرماني در دانشگاه ها تدريس مي شود. در انگلستان انجمن هنردرماني انگلستان «BATT»، دانشجويان هنردرماني را بيشتر به عنوان روان درمانگراني با تمرکز بر روان تحليلي آموزش مي دهد.
● هنر درماني و بيان خويش
انسان ها در بيان احساسات و افکار خود بسيار متفاوت هستند. شخصيت آنها که با تاثير همه عوامل ارثي و محيطي و موقعيت هايي که در آن واقع مي شوند تشکيل يافته است کيفيت و کميت اين بيان را شکل مي دهد. عده اي از افراد در بيان خويش در يک جمع هرچند صميمي يا رسمي دچار مساله هستند. آنان نمي توانند ا ز کلمات به طور مناسبي بهره گيرند شايد همين ويژگي، ارتباطات آنها را محدود و در پيشبرد اهداف شان مانع ايجاد کرده باشد. به کارگيري ابزار هنري طي هنردرماني به آنها کمک مي کند که موانع دروني بيان خود را بشکنند و بهبود يابند.
در مقابل افرادي که در هر جمعي رشته صحبت را به طور انحصاري به دست مي گيرند و به کسي اجازه صحبت نمي دهند و گاهي آسمان ريسمان مي بافند هرگز «خود» را بيان نمي کنند، بلکه در پس کلمات، خود را پنهان مي کنند تا کسي متوجه درونيات آنها که از نظر خودشان ممکن است بي ارزش يا وحشتناک باشد، نشود. هنردرماني، اين افراد را با خود واقعي شان آشتي مي دهد. هنردرماني در موقعيت هاي مختلف نيز موجب عبور از موانع موجود در شرايط اجتماعي و باورها و افکار قالبي، به نفع سلامت جسمي و رواني افراد مي شود.
گرچه در اين گونه موارد بحث از بيماري به معناي اخص آن نيست، اما در جامعه اي که به طور مثال مرد را به هنگام فقدان عزيزش از سوگواري باز مي دارد و با باور غلط «مرد نبايد گريه کند» هيجانات او را سرکوب کرده و موجب بيماري هاي جسمي و رواني در آينده مي شود، مي توان از طريق اجراي فردي و گروهي تکنيک هاي هنردرماني به گذر فرد از مرحله سوگ و بازگشت به زندگي عادي استفاده کرد.
در بيان هيجاناتي مثل خشم، ترس، نفرت و حتي عشق انسان ها بسيار متفاوت عمل مي کنند و گروهي دچار بازداري کامل هستند که احتمالا آن را در دوران کودکي آموخته اند يا طي شرايط طولاني و ويژه اجتماعي، هيجانات خود را سرکوب کرده و به خودسانسوري مي پردازند. ادامه اين حالت نه تنها آنان را از يک زندگي پويا محروم مي کند بلکه انواع بيماري هاي روان تني را برايشان به ارمغان مي آورد. براي اين دسته از افراد هنردرماني، يعني ورود به سرزميني که با بيان خلاقه به آنها امکان آن را مي دهد که با خود و هيجانات شان مواجه و پس از آگاهي از خود به مرحله پذيرش وارد شوند.
در هنردرماني تکيه تکنيک ها هرگز بر هنرمند ساختن از افراد نيست. گرچه بسياري از افرادي که در فرآيند هنردرماني شرکت مي کنند بعدها به هنرمنداني حرفه اي تبديل مي شوند، اما در جلسات هنردرماني از ارزيابي آثار خلاق افراد شديدا پرهيز مي شود و هنردرمان گران تلاش مي کنند در کنار آنان، از طريق کشف نماد هاي ذهني افراد و بيماران به وراي ذهن آنها و عمق مسايل شان، سفر کنند. بنابراين برخلاف آنچه در ابتداي امر به ذهن افراد مي رسد، استفاده از خدمات هنردرماني به هيچ وجه نياز به آمادگي يا آموزش هاي هنري قبلي ندارد و هر کسي مي تواند با حضور يک هنردرمان گر متخصص که مي داند براي هر شخص با ويژگي ها و مسايل خاص چه شيوه هاي درماني مناسب است از اين امکانات بهره گيرد.
اگرچه بيان خويش يکي از عمده ترين تاثيرات مثبت هنردرماني در جهت ارتقاي سلامت جسمي و رواني است اما ذکر تاثيرات متعدد هنر درماني بر بيماري ها و مشکلات گوناگون در يک مطلب نمي گنجد، بنابراين در ادامه به طور نمونه شرحي از شواهد حاصل از پژوهش هاي باليني آمده است که بر گستردگي حيطه خدمات هنردرماني تاکيد دارد. انبوهي از شواهد فزاينده براي شيوه و تاثير هنردرماني وجود دارد. آثار مکتوب نشان مي دهد، هنردرماني، اقدام ارزشمندي براي توسعه امکانات کار روان درمانگرانه با تعدادي از مراجعان است که ممکن است نتوانند درگير روان درماني هايي با گرايش کلامي بيشتر شوند.
اين مساله همچنين نشان مي دهد، کارکردن با فرآيند هنردرماني يک رابطه را قادر مي سازد که براي پردازش حالت هاي احساسي به مرزهايي فراتر از رابطه کلامي برسد. کتاب دکتر آندرآ گيلروي با عنوان «هنردرماني، پژوهش و شيوه مبتني بر شواهد (۲۰۰۶)» يک مرور فراگير بر همه پژوهش هاي معنادار درباره تاثير هنردرماني را فراهم مي کند. او نگاهي کلي به شواهدي از ادبيات هنردرماني آمريکا و انگليس را براي محدوده زماني که ما به شرح زير خلاصه کرده ايم، تدارک ديده است:
هنر درماني و سوءمصرف و ضربه روحي: نتايج مطالعات متعدد، تاثيرات هنر درماني فردي و گروهي کوتاه مدت را بر کاهش اضطراب و افسردگي و علايم اختلال استرس پس از ضربه و افزايش عزت نفس نشان مي دهد.
هنر درماني و اعتياد: موثر در کمک به مراجعان براي اعتراف به اعتيادشان، تسهيل سازي تغيير و کاهش انزوا.
هنر درماني به عنوان يک مداخله براي اين گروه بيشتر از شيوه کلامي قابل تحمل است.
هنر درماني و زوال عقل: مطالعه نتايج متعدد و يک آزمون (آماري) کوچک کنترل شده تصادفي، حاکي از اين تاثيرات است: کاهش افسردگي و افزايش در دقت، جامعه پذيري، تيز حسي رواني، توان جسمي و آرامش.
هنر درماني و اختلالات خوردن: نتايج مطالعات نشان مي دهد، هنر درماني به شيوه اي مقتضي بيماران را براي مذاکره و مديريت هيجانات و مسايل روانشناختي، توانا مي کند.
هنردرماني و دشواري هاي يادگيري: نتايج مطالعات نشان مي دهد، کار فردي و گروهي در درازمدت، دشواري هاي رفتاري را اصلاح مي کند، احساس درماندگي را کاهش مي دهد و همچنين قابليت شکل گيري نماد ها و توانايي تکميل وظايف رشدي را بهبود مي بخشد.
هنردرماني و مجرمان: نتايج مطالعات نشان مي دهد، هنر درماني مي تواند براي مجرم نسبت به جرم در اولويت واقع شود، روابط مجرم را اصلاح کند، بينش او را افزايش دهد، رفتار هاي وابسته به جرم را تغيير دهد و درست نمايي تکرار جرم را کاهش دهد.
هنردرماني و علاقه مندان به داروهاي مسکن: نتايج مطالعات و يک آزمون کوچک کنترل شده تصادفي، نشان مي دهد، هنر درماني فردي و گروهي، اين افراد را قادر مي سازد که با تغيير در سلامت، تصوير بدن و رفتار سازگار شوند. هنر درماني همچنين موجب افزايش عزت نفس و کيفيت زندگي، ابقاي هويت و تسکين و کنترل روان شناختي درد مي شود.
هنردرماني و افسردگي: بررسي با هنردرماني گروهي، افزايش عزت نفس و بهبود در روابط اين بيماران را نشان مي دهد.
هنر درماني و اختلالات شخصيت: مطالعات نشان مي دهد، هنر درماني در اين بيماران مي تواند، مديريت تجربياتي که بر اثر آنها به شدت از هيجان لبريز مي شوند را بهبود بخشد و گرايشات مخرب آنها را اصلاح کند.
هنر درماني و روان پريشي و اختلالات وابسته به روان پريشي: نتايج مطالعات و يک آزمون کوچک کنترل شده تصادفي، افزايش توانايي وارد شدن به روابط و باقيماندن درآنها، توانايي نماد سازي و رشد دفاع هاي باليده، کاهش نياز به خدمات بهداشت رواني و جذب مراجعان به مداخلات روان شناختي را نشان مي دهد.
هنر درماني و کودکان و نوجوانان: نتايج مطالعات و يک آزمون کوچک کنترل شده تصادفي، نتايج مثبتي را در زمينه تحصيلي و بهداشت رواني با استفاده از روش هاي گوناگون هنردرماني، همچنين افزايش توانايي نمادسازي، کاهش خشونت و بسامد علايم، فرونشاندن استرس و تسهيل روابط و تعاملات را نشان مي دهد.
هنردرماني و اختلال کم توجهي پر تحرکي: نتايج مطالعات، تغييرات مثبت در عزت نفس، خودگرداني و توانايي براي فعاليت در يک محيط اجتماعي را نشان مي دهد.
هنردرماني و طيف اختلالات در خودماندگي (اوتيسم): نتايج مطالعات نشان مي دهد، هنر درماني فردي در دراز مدت بر ارتقاي شناختي و رشد هيجاني، ايجاد توانايي براي ارتباط و کاهش رفتارهاي مخرب موثر است.
● هنردرماني در ايران
در تاريخ روان شناختي زندگي مردم ايران، هنر جريان پر پيچ و خمي داشته است. اساسا ايرانيان به دلايل سرشتي و تاريخي در بيان مشکلات و مسايل شان صريح نيستند و غيرمستقيم، لابه لاي هزاران حرف و طنز و ادبيات، حرف خود را مي زنند و به ناچار زبان ابهام و طنز و روايي آنها تقويت شده و زمينه هاي خلاقيت هنر آنها توسعه پيدا کرده است. زباني که در زيباترين و سالم ترين شکل ادبي آن شاعران و اديبان بزرگ را آفريده است.
به طور کلي هنرهاي ايراني از شعر تا معماري و صنايع دستي واسطه سازگاري اين مردم بوده است، اما با وجود اينکه هنر بخش گسترده اي از فرهنگ ايراني را تشکيل داده است و مي توان هنر را به عنوان زبان دوم مردم اين سرزمين به شمار آورد اما هنر درماني به مفهوم کلاسيک و علمي در کشور ما بسيار نوپا و در اول راه قرار دارد. امروزه در مراکز درماني و کلينيک هاي خصوصي کم و بيش از روش هاي هنردرماني و بازي درماني استفاده مي شود. در مرکز مطالعات هنردرماني و کلينيک خانواده و کودک دانشگاه شهيد بهشتي از هنردرماني براي کودکان و نوجوانان مشکل دار يا زوج هاي مساله دار استفاده مي شود.
منبع: sharghnewspaper.comخبرگزاری آريا – لارو درماني؛ مهر پايان قطع عضو


لارو درماني؛ مهر پايان قطع عضو

خبرگزاري آريا – تلاش پزشکان همداني و استفاده از علم حشره شناسي زمينه اي شد تا با کمک لارو مگس ها کابوس تلخ قطع عضو افرادي که زخم هاي مزمن و ديابتي دارند، به پايان راه برسد.
به گزارش خبرگزاري آريا از ايرنا، لارو درماني يا «ماگوت تراپي» شيوه اي براي درمان زخم هاي مزمن از جمله زخم بيماران ديابتي است که در اين روش از لارو مگس استفاده مي شود. در همين زمينه برخي پزشکان معتقدند که خداوند لارو را مامور به خوردن بافت هاي متعفن و آلوده کرده است تا با اين روش زخم بيمار بهبود يافته و لارو به حشره تبديل شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان در اين باره روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: يکي از شيوه هاي متداول براي درمان زخم هاي مزمن و عفوني استفاده از انواع آنتي بيوتيک ها است.
محمدرضا عباديان افزود: حتي در صورت درمان اين زخم ها از طريق استفاده از آنتي بيوتيک ها، استفاده متداول از اين قرص ها آثار منفي بر بدن بيمار مي گذارد.
وي ادامه داد: با اين وجود عفونت زخم مانع از رسيدن آنتي بيوتيک ها به مکان آسيب ديده مي شود؛ چرا که عروق و شريان هاي ريز به خاطر بسته شدن نمي توانند خون رساني کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان گفت: در لارو درماني، عمل جراحي و استفاده از آنتي بيوتيک ها کنار گذاشته مي شود و لارو به طور مستقيم روي زخم مي نشيند و تنها بافت مرده را مي خورد و با اين کار عروق بسته باز شده و خون رساني به بافت از سر گرفته مي شود.
عباديان با بيان اينکه تدام اين روند، خون رساني به بافت را آسان مي کند افزود: لارو درماني موجب تقويت بافت هاي مرده و شاداب شدن آنها مي شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان يادآوري کرد: پژوهش هايي درباره لاور دراني در استان هاي تهران و شيراز انجام شده و همدان سومين استاني بشمار مي رود که اين روش درماني را عملي کرده است.
وي گفت: مجموعه دانشگاه علوم پزشکي همدان تمام توان علمي خود را به اين نوع درمان معطوف کرده است تا جايي که تيمي از حشره شناسي، انگل شناسي و گروه عفوني و جراحي همدان، روند لارو درماني را بررسي مي کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان ادامه داد: علاوه بر کار درمان بيماران، مرحله به مرحله بر روي بيماران آزمايش هاي لازم صورت مي گيرد و شرح حال آنها به صورت مستمر ثبت مي شود.
عباديان تاکيد کرد: چنانچه مرحله آزمايشي جداسازي بافت هاي عفوني و مرده از بدن بيمار پايان يابد، لارو درماني به صورت گسترده در ديگر بيمارستان ها صورت مي پذيرد.
وي اظهار داشت: بنا داريم پس از پايان مطالعات علمي، مسائل درماني، رواني و ديگر مسائل لارو درماني را به صورت يک کار پژوهشي و علمي در مجامع دانشگاهي ارائه کرده و اين شيوه درمان را ابتدا در استان سپس در کشور توسعه دهيم.
عباديان يادآوري کرد: با توجه به اينکه بيماري هاي عفوني تاثير منفي بر روي بدن دارد و احتمال پيشروي عفونت و مرگ بيمار مي رود، در مواجهه با زخم هاي عفوني، بيشتر مواقع پزشکان ارتوپد مجبور به قطع عضو بيمار مي شوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان بيان کرد: تجربه هاي به دست آمده گوياي اين است که عمل جراحي و بريدن بافت هاي مرده و عفوني نيز عاملي براي خونريزي هاي مکرر و بي نتيجه بودن عمل جراحي شده است.
عباديان با بيان اينکه پيشتر قطع عضو به ويژه پا، تنها چاره درمان بيمار ديابتي بود، گفت: با استفاده از روش لارو درماني ديگر شاهد قطع عضو بيماران نخواهيم بود.
وي درباره هزينه درمان نيز توضيح داد: تنها بخشي از لارو درماني زير پوشش بيمه قرار دارد اما خريد `لارو` زير پوشش سازمان هاي بيمه گر نيست و اميدواريم تهيه `لارو`نيز زير پوشش بيمه قرار بگيرد؛ چراکه در اين صورت هزينه درمان ديابت به شدت کاهش مي يابد.
انجام نخستين عمل لارو درماني در همدان
موسس مرکز لارو درماني در همدان نيز گفت: اولين عمل لارو درماني بر روي يک مرد ۵۰ ساله شامگاه چهارشنبه انجام شد.
آرش جعفري افزود: اين فرد پس از گذشت هشت ماه اقدام به طي فرايند درمان کرده که تاخير در اين کار موجب آسيب جدي به انگشتان پاي او شده است.
وي ادامه داد: با اين وجود تعدادي لارو بر روي ۲ انگشت آسيب ديده اين بيمار ميانسال قرار گرفت تا شاهد ترميم بافت هاي مرده باشيم.
موسس مرکز لارو درماني در همدان اظهار داشت: اگر اين فرد به موقع براي درمان مراجعه مي کرد هم اينک با لارو درماني در کمتر از يکماه زخم هايش بهبود مي يافت.
جعفري بيان کرد: وضعيت انگشتان اين فرد به گونه اي بود که وي کانديد قطع عضو بود همچنين چند پزشک قطع عضو را براي رهايي از اين بيماري براي او تجويز کرده بودند.
وي گفت: زخم هاي عفوني بيشتر بر روي پا ظاهر شده و در موارد خاص شاهد عفونت در دست هاي اينگونه بيماران نيز هستيم.
موسس مرکز لارو درماني در همدان افزود: انجمن ديابت و بيمارستان ها قرار است بيماران نيازمند به لارو درماني را به اين موسسه معرفي کنند اما تاکنون اين اقدام صورت نگرفته است.
جعفري اضافه کرد: در هر مرحله لارو درماني، لاروها به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، بستگي به عمق و شدت زخم بر روي محل مورد نظر قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: در زخمي با ابعاد يک در يک سانتيمتر و با عمق يک سانتيمتر، استفاده از ۱۰ عدد لارو تجويز مي شود و با بيشتر شدن سطح زخم ميزان لارو مورد استفاده نيز افزايش مي يابد.
موسس مرکز لارو درماني در همدان بيان کرد: لاروهاي مورد نياز در دانشگاه ملاير تهيه شده و در اختيار برخي داروخانه ها قرار مي گيرد.
جعفري ادامه داد: قيمت هر بسته ۵۰ عددي لارو ۵۰۰ هزار ريال است اما براي کاهش هزينه درمان بيمار، با اين هزينه بسته ۱۰۰ عددي در اختيار وي قرار مي گيرد.
وي افزود: اين هزينه خريد لارو حتي به اندازه وجهي که بيمار پيشتر براي پانسمان و شستشو محل زخم، خريد گاز استريل و سرم تراپي پرداخت مي کرد، نيست.
موسس مرکز لارو درماني در همدان اضافه کرد: لارو درماني براي نخستين بار در غرب کشور با حمايت هاي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي در همدان انجام شد.
جعفري از بيماران مبتلا به ديابت خواست تا بدون اتلاف وقت و تاخير در فرايند درمان به سرعت براي لارو درماني اقدام کنند؛ چراکه تاخير در اين زمينه احتمال بي نتيجه بودن درمان و قطع شدن عضو را بيشتر مي کند.
وي ادامه داد: لارو درماني سه روز در هفته در کلينيک مهديه شهر همدان انجام و بيماران از ساعت ۱۶ پذيرش مي شوند.


خبرگزاری آريا – خواص درماني پاي خر


خواص درماني پاي خر

خبرگزاري آريا –
پاي خر,خواص درماني پاي خر,خواص پاي خر پاي خر از تيره مرکبان است
پاي خرگياهي پايا و داراي ريشه قوي، گوشتدار و به رنگ سفيد مايل به قهوه‌اي است. در آغاز فصل بهار و قبل از پيدايش برگ‌ها، ساقه کوچکي از گياه رشد مي‌کند که هريک به کاپيتول منتهي مي‌شود. رنگ برگ‌ها سبزاما سطح آن به علت پوشيده بودن از کرک‌هاي ظريف به رنگ سبز مايل به سفيد است.
مشخصات گياه دارويي پاي خر:
پاي خر (فرفره، توسي لاگو) از تيره مرکبان، گياهي است خودرو، ريزوم دار که از ريزوم آن ريشه خارج مي شود. از ويژگي هاي اين گياه اين است که در بهار قبل از توليد برگ ها غنچه و گل هايش ظاهر مي گردد به اين صورت که در اوايل بهار از سطح ريزوم تعداد ساقه متمايل به زرد که پوشيده از فلس هايي است خارج شده در انتهاي هر ساقه يک کلاپرک قرار مي گيرد که گلچه هاي کناري آن به رنگ زرد و باريک مي باشد و عطر تندي دارد و اطراف هر گلچه زبانه اي تاژکدار است گلچه هاي وسط کلاپرک لوله اي و در حقيقت کاسه هر گل آن هم تاژک دار مي باشد.
ميوه اش فندقه و تاژک دار. پس از گل دادن برگ هاي سبز گياه بوجود مي آيد که تقريبا پنجه با دمبرگ بلند که پشت پهنک آنها کرکدار است. محل رويش آن نواحي متروک، خرابه ها و نواحي مسکوني که مرطوب باشند و در باغ ها و باتلاق ها مي باشد.
ديگر نام هاي پاي خر:
پاي خر پاي کره اسبي، فرفره، فنجيون، حشيشةالسعال، سعالي، سعله، علف سرفه، منجون، فخريون، فرفر، فنجيوون و توسيلا‍ژ
ترکيبات شيميايي گياه پاي خر:
گل‌هاي اين گياه داراي تانن، فاراديول (faradiol)، اسيدهاي ماليک، گانيک، ونيک و دو نوع فيتوسترين مي‌باشد. در برگ‌هاي آن گلوکزيد وجود دارد.
پاي خر,خواص درماني پاي خر,خواص پاي خر طبع گياه پاي خر گرم و خشک است
محل رويش گياه پاي خر:
غالب نواحي ايران مانند شميرانات و کندوان محل رويش اين گياه مي‌باشد
خواص درماني گياه پاي خر:
– از ريشه و برگ گياه، براي بخور، رفع سکسکه، سرفه‌هاي خشک و درمان آبسه و له شده برگ‌ها با عسل به صورت ضماد براي مداواي باد سرخ استفاده مي‌شود. همچنين صورت‌هاي دارويي ديگر پاي خر براي حفاظت پوست استفاده مي‌شود. اين دارو خلط آور و آرام‌کننده نيز مي‌باشد.
– طبع آن گرم و خشک است.
– براي ناراحتي‌هاي سينه و برونشيت مزمن و آسم مي‌توان از اين گياه (برگ‌هاي اين گياه را مانند سيگار دود کرد) استفاده کرد.
– براي سرطان ريه و خروج اخلاط خوني از سينه از دم‌کرده گل آن استفاده شود.
– از دم‌کرده آن مي‌توان به عنوان مايع شستشوي چشم استفاده کرد.
– افراد مسلول مي‌توانند از دم‌کرده آن ميل کنند.
– براي درمان فلج ناگهاني ناشي از خون‌ريزي مغزي دم‌کرده اين گياه نيز مفيد مي‌باشد.
– براي کم کردن ورمها از ضماد برگ و گل آن استفاده شود.
– کساني که ناراحتي کبدي دارند از اين گياه با احتياط استفاده کنند و نبايد بيش از ۲ هفته استفاده شود.
گردآوري: بخش سلامت بيتوته


خبرگزاری آريا – با خواص درماني بوقناق آشنا شويد!


با خواص درماني بوقناق آشنا شويد!

خبرگزاري آريا –
خاصيت گياه بوقناق,موارد استفاده از بوقناق
بوقناق چون ميزان توليد گلبولهاي قرمز را افزايش مي دهد براي درمان کم خوني مفيد است
بوقناق يک گونه از گياهان گل دار از خانواده Apiarene است که حدود دويست و پنجاه گونه را شامل مي شود از اثرات درماني اين گياه مي توان به درمان مرض قند به وسيله فعال کردن سلول هاي پانکراس و تحريک توليد انسولين از اين سلول ها، اشاره نمود
بوقناق را چطور مصرف کنيم؟
بوقناق يا ايرينجيوم (نام علمي: Eryngium) يک گونه از گياهان گل دار از خانواده Apiarene است که حدود دويست و پنجاه گونه را شامل مي شود. اين گياه مي تواند بصورت طبيعي و يا در محيط هاي باغي رشد نمايد و اثرات درماني زيادي براي آن ذکر نموده اند.
موارد استفاده از بوقناق :
از اثرات درماني اين گياه مي توان به درمان مرض قند به وسيله فعال کردن سلول هاي پانکراس و تحريک توليد انسولين از اين سلول ها، اشاره نمود که اين امر موجب کاهش قند خون و درمان دارويي مرض قند مي گردد، البته لازم به ذکر است که درمان اصلي ديابت، اصلاح تغذيه به معناي واقعي و کامل آن و ورزش و تغيير الگوهاي غلط زندگي است، که در نهايت مي تواند موجب مي شود که حتي عرق بوقناق نيز از روند درمان فرد ديابتي حذف گردد، زيرا با اصلاح تغذيه و الگوهاي زندگي، سلول ها مي توانند به حالت طبيعي ژنتيکي خود باز گردند و در اين حالت ديگر نيازي به دخالت داروهاي شيميايي و گياهي نخواهد بود.
نحوه مصرف عرق بوقناق:
ميزان مصرف عرق بوقناق بايد با توجه به شرايط زير تنظيم گردد:
۱٫ ميزان قند خون ناشتا
۲٫ پاسخگويي سلول هاي بدن فرد به عرق بوقناق
۳٫ حال عمومي بيمار
۴٫ توجه به روند بهبود بيمار ديابتي
به صورت عمومي ميزان مصرف در هر ۲۴ ساعت حدود ۲ تا ۴ استکان معمولي مي باشد که البته با مشورت پزشک معالج يا مشاور، مقدار مصرف عرق بوقناق قابل تغيير است.
* مي توان ميزان مصرف را به هر ۱۲، ۸ يا ۶ ساعت تنظيم نمود.
* در مواردي که ميزان قند خون بيمار بيشتر از ۲۰۰ است مي توان هر ۴ ساعت يک استکان مصرف نمود.
* هر استکان ۱۰۰ ميلي ليتر در نظر گرفته شود.
خاصيت گياه بوقناق,<p style=
بوقناق براي پيشگيري و کاهش بروز سکته هاي مغزي و قلبي مفيد است
بيماري هاي ديگري که بوقناق مي تواند در درمان آنها مؤثر واقع شوند عبارتند از:
– بيماري هاي خوني مانند کم خوني ها (چون بوقناق مي تواند ميزان توليد گلبولهاي قرمز را افزايش دهد) و کمبود پلاکت ها مانند بيماري ITP.
– بيماري تنگي نفس.
– بيماري هاي تنفسي مانند آسم.
– پيشگيري و کاهش بروز سکته هاي مغزي و قلبي.
– بيماري ضعف عضله قلبي.
در تمام موارد فوق، ميزان مصرف يک استکان در روز بصورت دمنوش يا عرق گياه مي باشد، البته بايد مصرف با مراقبت و پايش وضعيت باليني بيمار باشد، چون ممکن است مصرف اين گياه دارويي موجب افت فشار خون گردد، بنابراين توصيه مي شود همراه با خرما يا عسل استفاده شود تا از بروز افت فشار خون جلوگيري شود.
منبع:drakbary.com


خبرگزاری آريا – گياه درماني در بيماري هاي قلبي


گياه درماني در بيماري هاي قلبي - عروقي

خبرگزاري آريا –
گياه درماني در بيماري هاي قلبي عروقي
گياه درماني در بيماري هاي قلبي – عروقي
از آغاز تمدن بشري، گياهان نه تنها در طبخ غذاهاي مورد استفاده ي انسان ها نقش مهمي داشته اند، بلکه در درمان هاي طبي هم همراه انسان بوده اند.
گياه پزشکي و گياه درماني منشا پيدايش داروهاي بسياري از جمله داروي افدرين بوده است که از گياه افدرا به دست آمده و يا داروي ديگوکسين که از گياه Digitalis purpurea توليد شده است.
با پيشرفت هاي حاصل شده در امر پزشکي، طب سنتي و گياه پزشکي جايگاه خود را از دست داده است، ولي در بسياري از نقاط جهان هنوز اعتماد خاصي نسب به اين گونه داروها وجود دارد.
متاسفانه به دليل استفاده ي ناآگاهانه و خودسرانه ي برخي از مکمل هاي گياهي و تداخل آن ها با بسياري از داروها به ويژه داروهاي قلبي – عروقي عوارض جبران ناپذيري هم ممکن است ايجاد شود، بنابراين در کنار تأثيرات مفيد و مثبت آن ها بايد از عوارض ناشي از تداخل آن ها با ساير داروها هم آگاه بود.
در جهان حدود ۱۵ ميليون نفر در معرض خطر تداخل گياهان دارويي و داروهاي پزشکي مي باشند و مصرف کنندگان اين گونه داروها اطلاعات کمي در مورد تداخل داروهاي گياهي با ساير داروها و عوارض جانبي ناشي از آن ها دارند.
گياهان بسياري وجود دارند که داراي اثرات درماني و پيشگيري کننده از بيماري هاي قلبي – عروقي هستند و بر بالا بودن چربي خون، فشار خون و نارسايي قلبي از طريق ايجاد اثرات آنتي اکسيداني، ضد لخته اي، کاهش دهنده ي فشار خون و جلوگيري از سخت شدن عروق، تنظيم ضربان قلب و گشادکنندگي عروق تاثيرگذار هستند.
داده هاي به دست آمده از مطالعات اپيدميولوژيک، نقش آنتي اکسيدان ها و فلاونوئيدهاي موجود در گياهان را در بهبود سلامت قلب و عروق به اثبات رسانده اند.
از طرفي گياهان ممکن است تاثيرات منفي هم بر عملکرد قلب و عروق داشته باشند؛ از جمله ايجاد آريتمي، فشار خون و ايجاد اثرات مشابه جريانات عصبي سمپاتيک که باعث ايجاد تداخل در فعاليت قلب مي شود.
براي مثال برخي از گياهان دارويي با داروهاي ضد انعقادي تداخل پيدا کرده و باعث افزايش اثر دارو و ايجاد احتمال خونريزي مي گردند. داروي وارفارين يکي از داروهاي مورد مصرف در بيماري هاي قلبي – عروقي است که تداخل آن با گياهان اهميت حياتي براي بيمار دارد.
در زير برخي از مکمل هاي گياهي که با وارفارين تداخل دارند ذکر شده است:
زنجفيل: زنجفيل يا زنجبيل از تشکيل لخته در خون جلوگيري مي نمايد، لذا بايد از مصرف آن خودداري شود.
سير: ثابت شده است که سير از تشکيل لخته در خون جلوگيري مي کند و باعث افزايش رقت خون مي گردد.
بيماراني که وارفارين مصرف مي نمايند، نبايد بيشتر از ۱ حبه سير در روز مصرف کنند، زيرا ممکن است باعث رقيق شدن بيش از حد خون و احتمال خونريزي گردد.
چاي سبز: چاي سبز باعث خنثي شدن اثر وارفارين مي گردد، بنابراين افرادي که چاي سبز و وارفارين مصرف مي نمايند بايد خون خود را مرتبا چک کنند تا اثر دارو کم نشده باشد.
خيار: پوست خيار حاوي ويتامين K مي باشد. تا حد امکان خيار را بدون پوست مصرف نماييد.
گزنه: برگ هاي گياه گزنه داراي ويتامين K مي باشند و اثر وارفارين را کاهش مي دهند، بنابراين از مصرف آن بايد خودداري شود.
سويا: مصرف فرآورده هاي لوبياي سويا و شير سويا باعث کاهش اثر ضد لخته اي وارفارين و افزايش احتمال بروز لخته مي گردد. از مصرف فرآورده هاي حاوي سويا خودداري نماييد.
زردچوبه و پياز: زردچوبه و پياز هم داراي اثرات ضد لخته اي مي باشند و مصرف زياد آن ها باعث افزايش احتمال خونريزي مي گردد. مصرف ۱ عدد پياز کوچک در روز منعي ندارد.
در مورد ميوه ها هم دو مورد استثناء وجود دارد:
انبه و گريپ فروت.
گريپ فروت: در صورت مصرف مداوم آب گريپ فروت، اثر وارفارين زياد شده و احتمال خونريزي را افزايش مي دهد. در صورت مصرف وارفارين از مصرف گريپ فروت و آب گريپ فروت خودداري نماييد.
گريپ فروت در مختل شدن اثر داروهاي ديگري هم نقش دارد و افرادي که از داروهاي آنتي هيستامين، داروهاي کاهش دهنده ي کلسترول و آرام بخش استفاده مي نمايند، نيز بايد از مصرف آن خودداري کنند.
انبه: مصرف فرآورده هاي انبه و آب و عصاره ي انبه باعث افزايش اثر ضد لخته اي وارفارين و احتمال خونريزي مي گردد، بنابراين از مصرف آن خودداري نماييد.
منبع:تبيانخبرگزاری آريا – زعفران بيش از خاصيت رنگ زايي، خواص درماني دارد


زعفران بيش از خاصيت رنگ زايي، خواص درماني دارد

خبرگزاري آريا – در ماه مبارک رمضان تقاضا و مصرف زعفران براي تهيه دسر و نوشيدني‌هاي شيرين و برخي غذاهاي رنگين سفره افطار و سحري از قبل بيشتر مي‌شود. حال سوال اين‌است رنگ‌هاي پودري و مايع زعفران براي سلامت مضرند؟ آيا زعفران انواع باکيفيت و کم کيفيت دارد؟ به چه روش‌هايي مي‌توان به تقلبي بودن زعفران پي برد؟
به گزارش جام جم، در ماه مبارک رمضان تقاضا و مصرف زعفران براي تهيه دسر و نوشيدني‌هاي شيرين و برخي غذاهاي رنگين سفره افطار و سحري از قبل بيشتر مي‌شود. حال سوال اين‌است رنگ‌هاي پودري و مايع زعفران براي سلامت مضرند؟ آيا زعفران انواع باکيفيت و کم کيفيت دارد؟ به چه روش‌هايي مي‌توان به تقلبي بودن زعفران پي برد؟
زعفران بيش از خاصيت رنگ زايي، خواص درماني دارد و به طور سنتي براي التيام انقباض ماهيچه‌ها و دردهاي قاعدگي تجويز مي‌شود. محققان تاثيرات شادي‌آور زعفران را در بهبود افراد مضطرب و افسرده گزارش کرده‌اند.
افراط در مصرف زعفران ممنوع
مصرف متعادل زعفران خاصيت دارويي و مصرف بيش از حد آن اثرات سمي دارد. هر مثقال زعفران، معادل ۴٫۶۰۸ گرم است و ۱۰تا ۱۵رشته آن حدود يک‌دهم گرم وزن دارد و براي يک نوبت مصرف مجاز است. اما استفاده بيشتر در يک نوبت يا مصرف مستمر آن باعث بروز مسموميت با علائمي چون تهوع، استفراغ، سرگيجه، کاهش تعداد ضربان قلب، خونريزي‌هاي مختلف داخلي و در صورت بارداري سبب سقط جنين مي‌شود.
مرغوب‌ترين زعفران
زعفران مرغوب فقط بايد حاوي کلاله باشد و از هر هزار گل حدود ده گرم کلاله به‌دست مي‌آيد. رنگ کلاله به ميزان کاروتنوئيد موجود در آن از قرمز پر رنگ تا نارنجي ديده مي‌شود. هر چه رنگ و بوي زعفران زيادتر باشد، ميزان کلاله آن بيشتر و هر چه افت عطر و طعم و رنگ داشته باشد از نشانه‌هاي کهنگي، ناخالص بودن يا استفاده بيشتر از بخش خامه در زعفران است.
درجه‌بندي انواع زعفران
خيلي از خانواده‌ها هنگام خريد زعفران با قيمت‌هاي مختلف و عناويني چون زعفران نگين، پوشال،
دختر پيچ و… مواجه مي‌شوند و اغلب بر اين باورند اين واژه‌ها برندهاي تجاري زعفران بوده و در اصالت و مرغوبيت زعفران نقشي ندارند، اما اين‌گونه نيست و اين عناوين درجه‌هاي کيفي زعفران را نشان مي‌دهد. زعفران ايران به ترتيب مرغوبيت به انواع نگين، سرگل، پوشال و دسته (دختر پيچ) تقسيم‌بندي مي‌شود.
مقايسه زعفران دختر پيچ و پوشال
زعفران دسته يا به اصطلاح دختر پيچ شامل يک رشته زعفران يعني کلاله و خامه است که منظم و با نخ پيچيده و بسته‌بندي مي‌شود. به‌رغم اين‌که زعفران دخترپيچ به علت اضافه شدن خامه (بخش‌سفيد) به قسمت رنگ‌زا (کلاله) نسبت به ساير زعفران‌ها رنگ و عطر و طعم کمتري دارد، اما به‌دليل ظاهر مشخص نسبت به ساير زعفران‌ها، تقلب در آن کمتر ديده مي‌شود. اين نوع زعفران به‌دليل اين‌که در گذشته به‌وسيله دختر بچه‌ها دسته‌بندي مي‌شد به اصطلاح دختر پيچ ناميده مي‌شود. اما زعفران پوشال در مقايسه با زعفران دختر پيچ مرغوب‌تر است، چون کلاله به همراه قسمت کمتري از خامه به‌کار رفته و قدرت رنگ دهي بالاتر و طعم و بوي بهتري دارد.
تفاوت زعفران سرگل با نگين
زعفران سرگل با عناوين ديگري چون ممتاز، سر قلم و سرريشه هم عرضه مي‌شود و در گروه زعفران مرغوب قرار دارد اما به پاي زعفران نگين نمي‌رسد. اما تفاوت اصلي اين دو نوع در اين است که رشته‌هاي زعفران نگين، سالم و داراي حداقل شکستگي و بالاترين قدرت رنگ دهي را دارد ولي در زعفران سرگل اغلب رشته‌ها شکسته و احتمال تقلب بيشتر است.
ماجراي زعفران دختر خواب
يکي از تقلب‌هاي زعفران، رنگ‌هاي مايع و پودري زعفراني است که اغلب توسط دستفروشان عرضه مي‌شود.اما بايد بدانيد بيشتر اين نوع محصولات غيرطبيعي و سنتزي از ماده‌اي در اصطلاح بومي و محلي موسوم به دختر خواب با مشخصات رنگي زعفران توليد مي‌شود که کاملا شيميايي و خطرناک بوده و در صورت مصرف مشکلاتي براي سلامت ايجاد مي‌کند.
گول چلوهاي زعفراني را نخوريد
اغلب چلوهاي زعفراني که اين روزها در اغلب رستوران‌هاي سطح شهر ارائه مي‌شود با رنگ‌هاي مختلف غيرمجاز سنتزي که قابليت استفاده خوراکي ندارد، تهيه و مشخصه اصلي آن نداشتن عطر و طعم زعفران است.
عوارض اين رنگ‌ها در طولاني مدت ظاهر و بتدريج روي اندام‌هاي مختلف بدن اثر گذاشته و انواع سرطان‌ها و نارسايي‌هاي کبدي، گوارشي و کليوي را در فرد ايجاد مي‌کند.
شناسايي زعفران تقلبي
زعفران اصيل بايد بوي مطبوع داشته و اگر رشته آن را بجويد مزه آن تلخ باشد، مزه آن تند و تلخ نباشد و چنانچه رشته‌هاي زعفران بين انگشتان دست فشرده و نرم شود، انگشت‌ها را چرب کند.
رنگدانه‌هاي زعفران در تماس با آب يا شير ولرم پس از گذشت چند دقيقه رنگ قرمز مايل به نارنجي يا زرد آزاد مي‌کند.در صورتي که نوع تقلبي آن بلافاصله آب را قرمز تيره مي‌کند و پس از مدتي رنگ اوليه خود را از دست مي‌دهد.
براي اين‌که ريشه‌هاي رنگ کرده بلال را جاي زعفران به دستتان ندهند، بدانيد رشته زعفران منحني شکل ولي ريشه‌هاي بلال صاف و مستقيم هستند.
براي تشخيص پودر زعفران از پودرهاي سنتزي، مي‌توانيد مقداري از اين پودر را روي شعله گاز قرار دهيد. زعفران خالص رنگ بنفش يا نارنجي ولي نوع تقلبي آن رنگ زرد ايجاد مي‌کند.
براي اجتناب از مصرف زعفران تقلبي محصول را از برندهاي معتبر و امتحان شده تهيه کنيد.


خبرگزاری آريا – آيا تا بحال به فوايد درماني شنا دقت کرده ايد؟!!


آيا تا بحال به فوايد درماني شنا دقت کرده ايد؟!!

خبرگزاري آريا –
فوايد شنا
ورزش شنا يكي از محبوب ترين ورزشها در بين اقشار مختلف مردم است. فردي كه شنا مي كند، نه تنها از اين طريق احساس راحتي و نشاط مي كند بلكه در اثر شنا كردن قابليتهاي جسماني خود را از قبيل استقامت دستگاه گردش خون و تنفس، قدرت، سرعت و انعطاف پذيري مفاصل شانه و مچ پا افزايش مي دهد. ورزش شنا ورزشي است كه از سن نوزادي تا سن كهنسالي ميتوان آنرا انجام داد و به طور كلي ورزشي است كه هيجان و اضطراب را كاهش داده، عضلات را قوي و محكم كرده و بدن را نرم و انعطاف پذير مي سازد و باعث مي شود كه فرد انرژيي بيشتري براي انجام كارهاي روزانه خود كسب كند.
تغييرات فيزيولوژيكي كه در اثر تمرينات استقامتي شنا در بدن بوجود مي آيد
تمرينات استقامتي به معني شناي مداوم در مسافتهاي طولاني مثل شناي ۴۰۰ متر، ۶۰۰ متر،۸۰۰ متر،۱۴۰۰ متر و يا حتي مسافتهاي بيشتر مي باشد. يكي از امتيازهاي اين نوع تمرين اين است كه احتياج بدن را به دستگاه انتقال اكسيژن افزايش مي دهد و در نتيجه سبب تغييرات زير در بدن مي شود:
افزايش بازده قلب، كاهش ضربان قلب، افزايش كيفيت خون از نظر حمل مقدار بيشتري اكسيژن ذخيره شده، مقدار بيشتري گليكوژن در جگر و ماهيچه ها و افزايش تعداد ميتوكندريها در تارهاي ماهيچه اي.
ماهيچه هايي كه در شنا بكار گرفته مي شوند
در زير اسامي بعضي از ماهيچه هاي اصلي كه در مرحله جلو بردن يك شناگر در حركتهاي شنا از آنها استفاده مي شود ذكر شده است:
۱٫ ماهيچه هاي پائين برنده دست: ماهيچه پشتي بزرگ، ماهيچه سينه اي بزرگ ماهيچه گرد بزرگ و سرطويل، ماهيچه سه سربازويي. اين ماهيچه ها باعث تقويت كشش دست در داخل آب مي شوند.
۲٫ ماهيچه هاي گرداننده داخلي دست: ماهيچه سينه اي بزرگ، ماهيچه پهن پشتي، ماهيچه گرد بزرگ و ماهيچه تحت كتفي اين ماهيچه ها قسمت بالايي دست را به طرف داخل ميچرخانند. قوي شدن اين ماهيچه ها از نظر نگه داشتن آرنج در بالا كه در مرحله اول كشش دست در هر چهار شنا مفيد است، ضرورت دارد.
تمرينات سرعتي شنا و تغييرات فيزيولوژيكي حاصل از آن
تمرينهايي با حداكثر سرعت و فعاليت در مسافتهاي كوتاه را تمرينهاي سرعتي گويند براي مثال ۱۰ بار و هر بار ۲۵ متر و يا ۵۰ متر شنا با حداكثر سرعت.
اين نوع تمرينها سبب افزايش قدرت انقباض ماهيچه( به جهت افزايش هماهنگي ميان دستگاه عصبي يا ماهيچه اي) و همچنين افزايش قدرت و مقدار ATP-PC ( آدنوزين تري فسفات و فسفات كرآتين) در ماهيچه مي شود كه خود سبب مي شود كه قدرت شناگر براي انجام تمرينهاي سرعتي افزايش يابد.
ايمني و بهداشت شناگران
مسافرت تابستاني به شهرهاي شمالي كشور و ديگر مناطق ديدني و سرسبز اغلب با شنا كردن در دريا و رودخانه ها همراه است. بخشي از مردم نيز استخرهاي شنا را جهت تفريح و سپري نمودن اوقات فراغت انتخاب مي كنند. اين در حالي است كه عمدتاً ايمني و بهداشت را هنگام شنا كردن به عنوان دو نكته اساسي در بيشتر مواقع كمتر مورد توجه قرار مي دهند. بد نيست بدانيم شنا كردن در دريا خطرات و مشكلاتي را همه ساله جهت مسافران دريا به وجود مي آورد. خطرغرق شدن در آب دريا صرفاً مخصوص كساني كه آشنايي كمتري با فنون شنا كردن دارند نمي باشد و ممكن است هر انسان بي احتياط و كم توجهي را تهديد كند. در زيرسطح زيبا و ديدني استخر نيز، موادشيميايي و بيولوژيكي فراواني وجود دارد كه ممكن است با اندكي غفلت متصديان و شناگران معضلات بهداشتي زيادي براي استفاده كنندگان به وجود آورد. عوامل محيطي، قارچ و جلبك، گازهاي شيميايي تشكيل شده در آب، ميزان درجه حرارت آب و محيط استخر، دفعات تخليه، كيفيت اوليه آب، ميزان PH و كلر آزاد آب همگي از عوامل موثر بر بهداشت استخر است.
فوايد شنا
آنچه ورزش شنا در سراسر دنيا زيرپوشش قرار مي دهد، طيف وسيعي از اقشار مردم علاقمند به ورزش و تحرك جسماني مي باشد عده اي از مردم به ورزش علاقمندند اما وقتي به ياد كوفتگي عضلاني ناشي از ورزش مي افتند، از انجام آن منصرف مي شوند و اصولاً علاقه اي به جنبش توأم با تعرق زياد و كوفتگي عضلاني ندارند. آنچه به اين افراد توصيه مي شود” ورزش در آب” است چرا كه به دور از تعرق زياد مي توانند نشاط و شادي ناشي از تحرك جسماني را به دست آورند.
ورزش در آب را مي توان به ورزشكاران و كساني كه در سطح بالايي از آمادگي جسماني هستند نيز توصيه كرد. همچنين براي كساني كه در فصل خارج از مسابقه، آمادگي خود را در سطح مطلوب حفظ مي كنند و يا اينكه بخواهند تمرينات اختصاصي براي افزايش قدرت و استقامت عضلاني خود بسته به رشته ورزشي كه به آن مي پردازند انجام دهند.
شنا را مي توان به كساني توصيه كرد كه پس از بهبودي نسبي از آسيب هاي فيزيكي ممكن است تا مدتها از انجام ديگر تمرينات محروم شده چرا كه از اين طريق مي توانند دوره درمان را سريع تر پيش برده و بهبودي حاصل نمايند.
زنان باردار از جمله افرادي هستند كه همواره در جستجوي ورزشي ملايم و مطلوب براي گذران اين دوران مي باشند. هر چند كه بسياري از نرمشها و ورزشهاي سبك ويژه اين دوران از سوي متخصصين معرفي شده است، اما آنچه به اين افراد در سراسر دنيا توصيه مي شود، ورزش در آب و انجام حركات ملايم در آن مي باشد. ورزش در آب علاوه بر آن كه شادي و نشاط بودن در آب را با خود دارد، سستي و كسلي ناشي از وزن زياد در اين دوران را به در كرده، مي تواند سبب بهبود وضعيت جسماني در اين قبيل افراد شود يك آمادگي جسماني خوب، مادر را در تحمل وزن رو به رشد جنين ياري داده، مي تواند با تقويت عضلات كمر و شكم، يك زايمان خوب و سالم را به ارمغان آورد. همچنين در دوران پس از زايمان، در برگشت عضلات به وضع اوليه قبل از زايمان بسيار موثر خواهد بود.
شنا براي كساني كه اضافه وزن دارند، ورزش فوق العاده مفيدي است چرا كه اين ورزش به دليل هوازي بودن در سوختن كالريهاي اضافي كه مي تواند منجر به اضافه وزن شود تأثير مطلوبي دارد. اين ورزش مي تواند تأثيري عمده در كم كردن استرسها داشته باشد. خاصيت ماساژ دهندگي آب آرامش خاطر و تمدد اعصاب را به انسان برمي گرداند. اين ورزش به همه كساني كه علاقه مند به بهبود وضعيت روحي و جسمي خود هستند، صرفنظر از سن، سابقه آمادگي جسماني و يا بيماري كه دارند توصيه مي شود. آنچه در اين مورد به افرادي كه به نوعي مشكل پزشكي عمده اي دارند، توصيه مي شود مشورت با پزشك و رعايت برخي توصيه ها پيرامون عدم انجام حركات خطرناك در مورد هر بيماري است.
اين ورزش بيشتر قسمت بالاتنه را درگير فعاليت مي كند. ماهيچه هاي كوچك بازوها در اثر ورزش شنا نسبت به ماهيچه هاي بزرگتر پا بيشتر به حركت گرفته مي شوند.تقويت عضلات و بهبود ظرفيت تنفسي، همچنين بالارفتن قدرت خون رساني قلب از ديگر فوايدي است كه مي توان براي ورزش شنا ذكر كرد.
فوايد شنا
بهداشت شنا كردن
بسيار روشن است كه آب محيط عالي براي انتقال و رشد موجودات ذره بيني بيماري زايي است كه عامل بيماريهايي از قبيل تب تيفوئيدآ اسهال آميبي و باسيلي، هپاتيت، تبخال، ورم ملتحمه چشم و زرد زخم و غيره مي باشد.
اين قبيل موجودات ميكروسكوپي، محيطهاي گرم و مرطوب همراه با غذاي كافي را ترجيح مي دهند.
عوامل عفونت هاي ذيل در استخري با مراقبت ضعيف ممكن است وجود داشته باشد.
– عفونت هاي ويروسي و قارچي، مثل عارضه خارش پاي شناگران كه يك بيماري قارچي پوست است.
– عفونت چشم، گوش، گلو و بيني
– عفونت هاي بخش فوقاني تنفس
– عفونت هاي روده اي
آنچه شناگران در استخر بايد به آن توجه كنند
– قبل از ورود به استخر بدن خود را با يك شوينده مناسب شستشو دهيد.
– قبل از ورود به استخر پاي خود را در داخل حوضچه كلر قرار دهيد.
– به همه كساني كه به استخر مي روند توصيه مي شود پيش از ورود به استخر مثانه خود را تخليه كنند.
– از تف كردن، مضمضه كردن آب، شستن و خارج كردن ترشحات بيني و… خودداري كنيد.
– هنگام شنا كردن خلط گلوي خود را به آب استخر وارد نكنيد. ترجيحاً هنگام ابتلاء به بيماري توأم با خلط عفوني، به شنا نپردازيد.
– اگر بيماري پوستي از قبيل بيماريهاي قارچي قابل سرايت داريد به هيچ عنوان به استخر عمومي مراجعه نكنيد.
– بعد از استخر نيز بدن خود را شستو دهيد.
آنچه متصديان استخر بايد توجه كنند
– كلر آزاد باقيمانده استخر حداقل ۲-۵/۱ ميلي گرم در آب باشد مقادير كمتر از اين ميزان ممكن است عواملي از قبيل كريپتوسپوريديوم را از بين نبرد.
– مرتباً محيط استخر را تميز كنيد و آب آن را به دفعات كافي تخليه و تعويض نمائيد.
– آب استخر را جهت وجود باكتريهاي كلي فرم و پسودوموناس كنترل كنيد، اين دو مي توانند شاخصهاي مناسبي جهت سنجش ميزان كارايي سيستم هاي ضدعفوني كننده و بهداشت آب باشند.
ايمني شناگران
نكات ايمني بايد در سالن استخر با نصب هشدارها و پيامهاي نوشته شده به اطلاع عمومي برسد. خودداري از دويدن در محيط استخر، شنا كردن در عمق متناسب با توانايي، شنا كردن و اجتناب از بازي و شوخي هاي خطرناك مي تواند ايمني نسبي افراد را تأمين كند. استفاده از وسايل مورد نياز جهت شنا از قبيل عينك، گوشي و دماغي را فراموش نكنيد.
چنانچه دچار خستگي و گرفتگي عضلاني شديد از شنا كردن در قسمتهاي عميق خودداري كنيد.
از شنا كردن در دريا هنگامي كه شرايط طوفاني وجود دارد پرهيز كنيد.
ايمني شنا در دريا و آنچه مسئولين بايد توجه كنند
– با مطالعه و بررسي جغرافيايي فضاهايي را براي شنا در نظر بگيرند كه حداقل پستي و بلندي و كمترين حفره آبي را داشته باشند.
– در كنار سواحلي كه مكان هاي مناسبي براي شنا هستند درمانگاههايي داير شود تا چنانچه فردي در حين شنا دچار عارضه شد، در همان مكان با كمترين امكانات درمان شود.
– خانواده ها را نسبت به بهره گيري مناسب از دريا آموزش دهند و در شبكه استاني راديو و تلويزيون نكات ايمني را به دفعات به مسافران دريا بازگو كنند.
– براي فضاهاي خصوصي كه در اختيار مسافران دريا قرار مي گيرند، تعرفه اي را مشخص كنند و نظارت بر امنيت مسافران در اين خصوص را جدي بگيرند
فوايد ورزش شنا
آنچه يك شناگر بايد بداند
۱)اشعه آفتاب و پوست صورت
به طور طبيعي همه شما دهقانان را ديده ايد. دهقاناني كه از صبح تا شب جلوي آفتاب زحمت مي كشند گندم مي كارند، مي چينند، و درو مي كنند، محصول برمي دارند و … خواه ناخواه از اشعه آفتاب به طور دايم برخوردارند. آنها بدني سالم و بازوان قوي را دارا هستند . با اشتها غذا مي خورند، خوب مي خوابند، و كمتر مريض مي شوند. اما اگر سن آنها را بپرسيد، هرگز باورتان نخواهد شد، كه با صورت چين و چروك دار سن وسال آنها چقدر كمتر است! يك دهقان چهل ساله سالم از نظر چين و چروكهايي كه در صورت و دستها دارد، با يك شخص شصت ساله شهري به سختي تشخيص داده مي شود. زيرا پوست آنها تحت تاثير مستقيم اشعه آفتاب به تدريج نرمي و لطافت خود را از دست داده، و به اصطلاح” شاخي” شده است، و در نتيجه علايم پيري زودرس در آنها آشكار گشته است.
دكترمارشال ايتاليايي، در مورد تاثير زيان آور آفتاب روي پوست صورت به بررسيهاي دقيق پرداخته، و بامطالعه در پوست صورت افراد مختلف، و با كمك گرفتن از علم آمار نتيجه گيري كرده است كه اگر اشعه آفتاب به طور مستقيم و مداوم به پوست صورت بتابد، به جاي سالم كردن سبب چين و چروك آن شده، و به زيبايي انسان لطمه وارد مي كند.
پروفسور شوسترانگليسي هم به يك آزمايش عجيب و غيرعادي در اين مورد دست زده، و به نتيجه جالبي رسيده است: وي موهاي بدن چهارصد موش سفيد را تراشيده ، و مدت چندين هفته آنها را در معرض اشعه مستقيم آفتاب قرار داده است. درنتيجه پوست بدن آنها به زودي چروكيده شده، و نصف موشها در اين مدت از بين رفته اند.
پروفسور شوستر انگليسي و دكتر مارشال ايتاليايي پس از تجربه هاي متعدد و ممتد خود بر عليه برنزه شدن اعلام جنگ داده، و آن را وسيله اي براي پيري زودرس پوست داشته اند.
۲)برنزه شدن
درعصرما هدف از برنزه شدن تنها تأمين سلامت جسم نيست. وقتي تابستان فرا مي رسد، عده اي از مردم، مخصوصاً جوانان هوس مي كنند، به موازات تغييراتي كه در لباس و آرايش خود مي دهند، پوست خود را نيز برنزه كنند، و آن را به رخ مردم و دوستان بكشند، و به آشنا و بيگانه ثابت كنند كه آنها مدتي در ساحل دريا و يا استخر روباز به سر برده اند! روي اين اصل آنها مدتي در ساحل دريا و يا استخر رو باز پا مي گذارند، وظيفه خود مي دانند كه خود را بي دريغ به دست اشعه آفتاب بسپارند. بخصوص هنگامي كه فقط يك روز يا چند ساعت به دريا و يا استخرهاي چند ساعته دسترسي پيدا مي كنند قسمت اعظم اين مدت را به روي دريا و يا روي تخت هاي كنار استخر دراز مي كشند، تا با پوستي برنزه به شهر و يا به منزل بازگردند. شايد اگر اين اشخاص از تاثير اشعه خورشيد بر روي پوست و تغييراتي كه در آن مي دهد، با اطلاع بودند، در روش خود تجديد نظر نموده و با اين آتش بازي نمي كردند. من باچشمان خودم سوختگي پا و سرشانه را بارها ديدم و علت آن هم، ندانستن استفاده صحيح از تأثير اشعه خورشيد مي باشد.خبرگزاری آريا – گياه درماني براي زنان


گياه درماني براي زنان

خبرگزاري آريا –
گياه درماني براي زنان,گياه درماني,داروهاي گياهي
گياه درماني براي زنان
گياه درماني نگراني‌هاي خانم‌ها را نسبت به فقدان ميل جنسي، يائسگي، ناباروري و بسياري از مشکلات زنانه ديگر درمان مي کند…
گياه درماني براي زنان در گذشته‌ها، زنان آموخته بودند که چگونه با استفاده از گياهان دارويي و مکمل‌هاي گياهي مشکلات مربوط به سلامت و بهداشت زنانه را درمان کنند. در سال‌هاي اخير، بسياري از تحقيقات علمي اين درمان‌ها را تاييد کرده‌اند. بسياري از گياهان مي‌توانند همچون دارو عمل کرده و مشکلات بهداشتي و نگراني‌هاي خانم‌ها نسبت به فقدان ميل جنسي، يائسگي، ناباروري و بسياري از مشکلات زنانه ديگر را درمان کنند.
خارخاسک
خارخاسک، يکي از گياهاني است که نه تنها براي افزايش ميل جنسي در خانم‌ها، بلکه براي آقايان نيز تجويز مي‌شود. اين گياه توليد هورمون(lh) را افزايش داده و مقدار تستوسترون را بيشتر مي‌کند. معمولا زناني که ميل جنسي آنها کم است، مقدار کمي هورمون تستوسترون در بدن دارند که با افزايش اين هورمون، ميل جنسي آنها افزايش مي‌يابد. مزاياي استفاده از اين گياه در حفظ و تنظيم ترشح هورمون تستوسترون(th) در بدن است که همين امر و تعادل اين هورمون در بدن، از ويژگي‌‌هاي ثانويه مردانه جلوگيري مي‌کند. از آنجايي که يکي از علل گُر گرفتگي در زنان يائسه، ترشح هورمون lh است و عدم تنظيم اين هورمون، گر‌گرفتگي را در دوران يائسگي افزايش مي‌دهد.
مارچوبه racemosus يا همان shatavari
اين گياه در جنگل‌هاي انبوه هند رشد کرده و همچون يک تقويت کننده عمل مي‌کند. مارچوبه استرس را نيز از بين مي‌برد. پژوهشگران بر اين باورند که يکي از دلايل کاهش ميل جنسي، استرس است. به علاوه، اين گياه در توليد شير در طي شيردهي و درمان ناباروري نيز موثر واقع مي‌شود.
سندرم پيش از قاعدگي و گياهان دارويي
استفاده از گياهان دارويي مي‌تواند تا حدودي نشانه‌هاي سندرم قبل از قاعدگي (pms) را تسکين دهد و نوسانات هورموني در سيکل ماهانه زنان را تنظيم کند. اصطلاح pms به معني انواع نشانه‌هايي است که از دو هفته قبل از عادت ماهانه زنان آغاز مي‌شود. گياهان دارويي موثر در pms، قبل از عادت ماهانه هورمون‌ها را تسکين مي‌دهند و به رفع احساس غم و اندوه فرد در دوره قبل از قاعدگي کمک مي‌کنند.
کوهوش سياه
با نام علمي cimicifuga racemosa
در سال‌هاي اخير، اين گياه به عنوان درمان گياهي براي pms و متعادل کننده هورمون‌هاي بدن مورد استفاده قرار گرفته و بسيار محبوبيت پيدا کرده است. خاصيت ضد اسپاسموديک اين گياه موجب تسکين گرفتگي‌هاي عادت ماهانه مي‌شود. دليل اصلي گر گرفتگي، ترشح هورمون (lh) است که کوهوش سياه ترشح اين هورمون را در بدن کاهش مي‌دهد و در نتيجه گُر گرفتگي کاهش مي‌يابد. در آلمان از اين گياه به وفور براي درمان سردرد، خستگي و درد مفاصل در دوران يائسگي استفاده مي‌شود.
گل گاوزبان
با نام علمي borago officinalis
اگر چه روغن گل گاوزبان به اندازه روغن گل پامچال شناخته شده نيست، اما در مقايسه با آن غلظت بالاتري از اسيد گامالينولئيک (gla) دارد.
افزايش باروري در زنان
قبل از توسعه روش‌هاي مدرن باروري، درمان‌هاي گياهي، قرن‌ها در ميان بيشتر ملل کارايي داشته‌اند. اگر هر يک از اين گياهان را در دوز مناسب استفاده کنيد، هيچ ضرري نخواهند داشت، اگر چه توصيه ما به تمام خوانندگان اين است که قبل از مصرف هر نوع داروي گياهي با پزشک مشورت کنند؛ به خصوص اگر هم‌زمان داروي شيميايي مصرف مي‌کنند. تاثير برخي از داروهاي گياهي زماني که با هم مصرف شوند، بيشتر خواهد شد؛ اما برخي از آنها نيز روي داروهاي شيميايي تاثير منفي دارند و خواص آنها را از بين مي‌برند. داروهاي گياهي موثر در باروري، شرايط مناسبي را در بدن براي تخمک‌گذاري و بارداري ايجاد کرده و با حفظ تعادل سيستميک ميان دستگاه تناسلي زنانه، سلامت رحم، تخمدان‌ها و لوله‌هاي فالوپ را تضمين مي‌کنند.
پنج انگشت
با نام علمي vitex agnus castus
درخت زيبايي با ارتفاع ۵/۱ متر است و به دليل اينکه برگ‌هاي آن پنجه‌اي و ۵ عددي است، آن‌را پنج انگشت مي‌نامند. اين گياه که گل‌هاي آن اغلب آبي رنگ هستند، يکي از مشهورترين گياهان درماني در باروري طبيعي زنان است و غده هيپوفيز را تحريک مي‌کند و ترشح استروژن و پروژسترون و تستوسترون را افزايش مي‌دهد و فرايند تخمک‌گذاري را سرعت مي‌بخشد.
به ويژه زماني که دليل ناباروري، مقدار کم توليد پروژسترون باشد، اين گياه به عنوان يک تونيک عمل کرده و سيستم توليد مثل را فعال مي‌کند. به طور خاص اين گياه بر روي زناني که تخمک‌گذاري نامنظم دارند، موثر است و زناني که مبتلا به فاز لوتئال کوتاه هستند و مدت زمان ميان تخمک‌گذاري و پايان چرخه قاعدگي آنها کوتاه است، مي‌توانند از اين گياه دارويي با مشورت پزشک استفاده کنند.
بعد از قطع مصرف قرص‌هاي ضد بارداري، با استفاده از داروي گياهي مي‌توانيد تخمک‌گذاري طبيعي داشته باشيد. همچنين اين گياه، يکي از مهم‌ترين گياهان در درمان pms است و از زمان بقراط و ۲۵۰۰ سال پيش براي درمان بسياري از ناراحتي‌هاي زنانه تجويز مي‌شده و به طور خاص در درمان درد سينه قبل از قاعدگي، ادم، افسردگي، اسهال و يبوست و سردرد pms مفيد است. مطالعات انجام شده در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهند که استفاده از اين گياه بي‌ضرر و در درمان نشانه‌هاي pms موثر است. مطالعه‌اي که بر روي ۱۶۰۰ زن با تجربه pms در آلمان صورت گرفت، نشان داد که بيش از ۹۳ درصد زنان با مصرف اين گياه قطع و يا کاهش علائم داشته‌اند. اين گياه با تحريک غده هيپوفيز، هورمون‌هاي تخمدان را تنظيم مي‌کند.
گل پامچال
با نام علمي oenothera bierinis
اين گياه از گياهان امريکاي شمالي و سرشار از اسيدهاي چرب ضروري و حاوي اسيد لينولئيک گاما (gla) است که از عملکرد غدد هورموني حمايت مي‌کند، علائم قبل از قاعدگي را تسکين مي‌دهد و موجب قوام و شفافيت و چسبناکي ترشحات زنانه و تخمک مي‌شود که همين امر باعث مي‌شود تخمک‌ها براي مدت طولاني‌تري در دهانه رحم زنده بمانند و تا ده روز بتوانند به راحتي با اسپرم ترکيب شوند. زناني که مقدار اين اسيد چرب (gla) در بدن آنها کم است، حساسيت بيشتري نسبت به هورمون پرولاکتين دارند و همين حساسيت بيشتر منجر به درد و حساسيت سينه‌ها نيز مي‌شود. با مصرف اين گياه معمولا طي دو الي سه چرخه علائم به تدريج کاهش مي‌يابد.
شبدر قرمز
با نام علمي trifolium pretense
مدت‌ها است که از اين گياه به عنوان يکي از موثرترين گياهان باروري به خصوص در درمان زخم‌هاي لوله‌هاي فالوپ يا سلول‌هاي غير طبيعي اندام تناسلي استفاده مي‌شود. شبدر قرمز سرشار از ايزوفلاون است و در بدن همچون استروژن عمل مي‌کند. همچنين رحم را تغذيه کرده و با پروتئين و ويتامين‌ها و کلسيم و منيزيم، مواد معدني مورد نياز غدد هورموني، سيستم عصبي را تقويت مي‌کند.
گياه درماني براي زنان,گياه درماني,داروهاي گياهي
گزنه
با نام علمي urtica dioica
با توجه به اينکه اين گياه سرشار از کلروفيل، پروتئين، کلسيم، آهن و ويتامين k است، در باروري و تقويت کليه و تحريک و تنظيم ‌ترشحات غده آدرنال موثر است. هورمون‌هاي بدن را تنظيم مي‌کند و تخمک‌گذاري و قاعدگي را بهبود مي‌بخشد. اين گياه يکي از غني‌ترين منابع گياهي و سرشار از اسيد فوليک است و به سلامت جنين کمک مي‌کند.
براي بالا بردن و بزرگ شدن سينه خانم‌ها به طور طبيعي
استفاده از داروها و مکمل‌هاي گياهي به منظور بالا بردن و فرم دهي سينه، در چند سال اخير بسيار رواج يافته و انواع قرص‌ها و مکمل‌ها و پودرها و کرم‌ها به بازار ارائه شده‌اند. براي تقويت و توليد بافت و سلول جديد سينه، بدن نياز به استروژن دارد؛ بنابراين برخي از گياهان که حاوي سطوح بالايي از استروژن طبيعي به نام فيتواستروژن هستند و ساختاري شبيه هورمون زنانه استروژن دارند، گيرنده‌هاي استروژن در غدد سينه را تحريک مي‌کنند و بافت جديد سينه ساخته مي‌شود؛ درست شبيه دوران بارداري که ترشح استروژن موجب بزرگ شدن و بالا رفتن سينه‌ها مي‌شود. اگر چه مطالعات نشان مي‌دهند که برخي از گياهان موجود در بازار مي‌توانند سايز سينه‌ها را در زنان افزايش دهند، اما براي اثبات قطعي اين موضوع، به مطالعات بيشتري نياز است.
گياهان طبيعي که در محصولات گياهي بزرگ کننده سينه يافت مي‌شوند، عبارتند از:
دانه رازيانه، ريشه قاصدک، شاهي آبي، کوهوش سياه (cimicifuga racemosa)، شنبليله (trigonella foenum-gracecum).
قبل از استفاده از هر نوع گياه دارويي، کاملا در مورد آن تحقيق کنيد و در مورد فوايد و تاثيرات جانبي آن با پزشک مشورت نماييد. براي مشاهده نتيجه دلخواه در افزايش سايز سينه‌ها حداقل ۶-۱۲ ماه زمان نياز است و بعد از يک ماه نمي‌توانيد تغييرات زيادي مشاهده کنيد. در هنگام خريد هر محصول گياهي به تضمين و گارانتي روي محصول نيز توجه داشته باشيد و قبل از خريد هر مکملي ابتدا با مصرف‌ کنندگان قبلي آن مشورت کنيد و نظر آنها را جويا شويد.
گياهان دارويي براي تسکين و درمان علائم يائسگي
شروع يائسگي، يک پيشرفت و روند طبيعي در زندگي زنان است و امروزه به طور فزاينده‌اي گياهان و مکمل‌هاي گياهي جايگزين داروهاي شيميايي شده‌اند. يائسگي معمولا با علائمي همچون تعريق شبانه، گر گرفتگي، خشکي واژن، درد هنگام نزديکي، سردرد و اضطراب همراه است. به دليل تغييرات بيوشيمي در بدن، شيوع بيماري‌هاي قلبي و پوکي استخوان نيز در اين دوران افزايش مي‌يابد. با مصرف گياهان دارويي مي‌توان به مقدار قابل توجهي از علائم و بيماري‌هاي ناشي از کاهش هورمون استروژن پيشگيري کرد. استروژن موجود در گياهان فيتواستروژن نام دارد که در بدن همچون استروژن عمل مي‌کند. گياهان دارويي که حاوي فيتواستروژن هستند، در درجه اول علائم يائسگي را کاهش مي‌دهند و در گام بعدي ترشح هورمون‌ها را تنظيم مي‌کنند.
ريشه شيرين بيان
با نام علمي glycyrrhiza glabra
اين گياه به طور عمده نوسانات هورموني را برطرف مي‌کند و با بهبود غده آدرنال، انرژي را افزايش و استرس را کاهش مي‌دهد. در ضمن به هضم غذا کمک مي‌کند و يک ملين است.
منابع:
zibasho.com
www.taristar.comخبرگزاری آريا – کاهش هزينه‌هاي درماني کارگران با طرح تحول سلامت


کاهش هزينه‌هاي درماني کارگران با طرح تحول سلامت

خبرگزاري آريا – عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: با اجراي طرح تحول سلامت، تحولاتي در کاهش هزينه هاي درمان و کيفيت خدمات درماني و پزشکي بوجود آمده است.
همايون هاشمي، به مناسبت روز کارگر به جام جم آنلاين گفت: کارگران از اقشار زحمتکش مملکت هستند و در بحث خدمات عمومي و رفاهي تفاوتي با ساير اقشار کشور ندارند البته به جز طب حوزه کار که ويژگي هاي خود را دارد و با اجراي طرح تحول سلامت، تحولاتي در کاهش هزينه هاي درمان و کيفيت خدمات درماني و پزشکي بوجود آمده است. همچنين يکسري خدمات اختصاصي از سوي تامين اجتماعي براي کارگران ارائه مي شود.
به گفته وي، براساس قانون کار اگر کارگري در واحدي مشغول به کار باشد بي شک بايد ازحق بيمه برخوردار باشد در صورت عدم داشتن بيمه کارفرما دچار تخلف شده و اين مورد جزء استثناهاست که کارگري مشغول به کار باشد ولي بيمه نباشد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در کشور تامين اجتماعي و وزارت بهداشت با اجراي طرح تحول به يقين خدمات بهداشتي و درماني را به گونه اي توسعه دادند که کارگران دسترسي مناسبي به خدمات درمان دارند.


خبرگزاری آريا – راهکارهاي درماني اگزماي پوست


راهکارهاي درماني اگزماي پوست

خبرگزاري آريا – دبير اجرايي کنگره قاره‌اي درماتولوژي با اشاره به اينکه ۲۰درصد اگزماهاي تماسي از نوع آلرژيک و ۸۰درصد از نوع تحريکي است، گفت: درمان اين بيماري علاوه بر پيشگيري، بستگي به وسعت و انتشار آن دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا از مهر، دکتر منصور نصيري کاشاني در آستانه برگزاري کنگره قاره‌اي درماتولوژي اظهار داشت: اين کنگره به همت مرکز آموزش و پژوهش بيماري‌هاي پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه بيماري اگزما يکي از موارد مورد بحث در اين کنگره است، اظهار داشت: اگزما شايع‌ترين بيماري پوستي بوده که افراد به دليل آن به پزشکان و متخصصان پوست مراجعه مي‌کنند و درواقع اين مشکل نوعي حساسيت پوستي بوده که به شکل التهاب، ضايعات خارش‌دار و قرمزي در نواحي که در تماس با ماده بيروني است ايجاد مي‌شود.
وي با بيان اينکه شايع‌ترين اگزماي تماسي اگزماي تحريکي بوده که با تماس با آب،‌ شوينده‌ها و … ايجاد مي‌شود، گفت: قرمزي، خارش، ترک، ضخيم شدن پوست و ايجاد دانه‌هاي ريز آبدار خارش‌دار از نشانه‌هاي اين نوع اگزما است.
دبير اجرايي کنگره قاره‌اي درماتولوژي اضافه کرد: اگزما فرم‌هاي مختلفي داشته و به طور کلي ۸۰ درصد اگزماهاي تماسي از نوع تحريکي و ۲۰ درصد اگزماهاي تماسي از نوع آلرژيک است. نماهايي مشابه به يکديگر داشته و افتراق اين دو مشکل از يکديگر سخت‌ است.
نصيري کاشاني اضافه کرد: از هر ۱۰نفر که با ماده تماسي که باعث ايجاد اگزما شده در ارتباط بوده يک نفر ممکن است دچار اگزماي تماسي از نوع آلرژيک بوده و بدن آن واکنش نشان دهد. همچنين پزشکان هميشه به طور دقيق موفق به افتراق و تشخيص اين دو مورد نبوده و از طريق پچ تست اين مساله را تشخيص مي‌دهند.
وي گفت: يکسري از موارد که سبب حساسيت مي‌شوند طي ۴۸ ساعت از طرقي به پوست چسبانده و واکنش پوست را ارزيابي مي‌کنند تا از اين طريق اگزماي آلرژيک را متوجه شوند.
اين متخصص پوست و مو با اشاره به اينکه در اگزماي مساله پيشگيري حائز اهميت است، افزود: فردي که اگزما دارد بايد تماس خود را با موادي همچون شوينده‌ها، گردو خاک و … کاهش دهد و از اين مواد دوري کند. درمان اين بيماري نيز علاوه بر پيشگيري بسته به وسعت و انتشار آن دارد که پزشک داروي تزريقي، خوراکي يا ماليدني تجويز مي‌کند.
دبير اجرايي کنگره قاره‌اي درماتولوژي خاطرنشان کرد: در مواردي که بيماري اگزما محدود باشد اصولا از داروهاي ماليدني و زماني که گسترده و وسيع باشد پزشک داروهاي تزريقي خوراکي تجويز مي‌کند.
کنگره قاره‌اي درماتولوژي ۵ تا ۷ ارديبهشت ۹۷ در سالن همايش‌هاي صدا و سيما به همت مرکز آموزش و پژوهش بيماري‌هاي پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار مي‌شود.


1 2