خبرگزاری آريا – خواص درماني پاي خر


خواص درماني پاي خر

خبرگزاري آريا –
پاي خر,خواص درماني پاي خر,خواص پاي خر پاي خر از تيره مرکبان است
پاي خرگياهي پايا و داراي ريشه قوي، گوشتدار و به رنگ سفيد مايل به قهوه‌اي است. در آغاز فصل بهار و قبل از پيدايش برگ‌ها، ساقه کوچکي از گياه رشد مي‌کند که هريک به کاپيتول منتهي مي‌شود. رنگ برگ‌ها سبزاما سطح آن به علت پوشيده بودن از کرک‌هاي ظريف به رنگ سبز مايل به سفيد است.
مشخصات گياه دارويي پاي خر:
پاي خر (فرفره، توسي لاگو) از تيره مرکبان، گياهي است خودرو، ريزوم دار که از ريزوم آن ريشه خارج مي شود. از ويژگي هاي اين گياه اين است که در بهار قبل از توليد برگ ها غنچه و گل هايش ظاهر مي گردد به اين صورت که در اوايل بهار از سطح ريزوم تعداد ساقه متمايل به زرد که پوشيده از فلس هايي است خارج شده در انتهاي هر ساقه يک کلاپرک قرار مي گيرد که گلچه هاي کناري آن به رنگ زرد و باريک مي باشد و عطر تندي دارد و اطراف هر گلچه زبانه اي تاژکدار است گلچه هاي وسط کلاپرک لوله اي و در حقيقت کاسه هر گل آن هم تاژک دار مي باشد.
ميوه اش فندقه و تاژک دار. پس از گل دادن برگ هاي سبز گياه بوجود مي آيد که تقريبا پنجه با دمبرگ بلند که پشت پهنک آنها کرکدار است. محل رويش آن نواحي متروک، خرابه ها و نواحي مسکوني که مرطوب باشند و در باغ ها و باتلاق ها مي باشد.
ديگر نام هاي پاي خر:
پاي خر پاي کره اسبي، فرفره، فنجيون، حشيشةالسعال، سعالي، سعله، علف سرفه، منجون، فخريون، فرفر، فنجيوون و توسيلا‍ژ
ترکيبات شيميايي گياه پاي خر:
گل‌هاي اين گياه داراي تانن، فاراديول (faradiol)، اسيدهاي ماليک، گانيک، ونيک و دو نوع فيتوسترين مي‌باشد. در برگ‌هاي آن گلوکزيد وجود دارد.
پاي خر,خواص درماني پاي خر,خواص پاي خر طبع گياه پاي خر گرم و خشک است
محل رويش گياه پاي خر:
غالب نواحي ايران مانند شميرانات و کندوان محل رويش اين گياه مي‌باشد
خواص درماني گياه پاي خر:
– از ريشه و برگ گياه، براي بخور، رفع سکسکه، سرفه‌هاي خشک و درمان آبسه و له شده برگ‌ها با عسل به صورت ضماد براي مداواي باد سرخ استفاده مي‌شود. همچنين صورت‌هاي دارويي ديگر پاي خر براي حفاظت پوست استفاده مي‌شود. اين دارو خلط آور و آرام‌کننده نيز مي‌باشد.
– طبع آن گرم و خشک است.
– براي ناراحتي‌هاي سينه و برونشيت مزمن و آسم مي‌توان از اين گياه (برگ‌هاي اين گياه را مانند سيگار دود کرد) استفاده کرد.
– براي سرطان ريه و خروج اخلاط خوني از سينه از دم‌کرده گل آن استفاده شود.
– از دم‌کرده آن مي‌توان به عنوان مايع شستشوي چشم استفاده کرد.
– افراد مسلول مي‌توانند از دم‌کرده آن ميل کنند.
– براي درمان فلج ناگهاني ناشي از خون‌ريزي مغزي دم‌کرده اين گياه نيز مفيد مي‌باشد.
– براي کم کردن ورمها از ضماد برگ و گل آن استفاده شود.
– کساني که ناراحتي کبدي دارند از اين گياه با احتياط استفاده کنند و نبايد بيش از ۲ هفته استفاده شود.
گردآوري: بخش سلامت بيتوته