خبرگزاری آريا – راهي ساده براي کاهش درد


راهي ساده براي کاهش درد

خبرگزاري آريا –
کاهش درد
پژوهشگران در يك تحقيق جديد به اين نتيجه رسيدند كه تنفس كنترل شده و به آرامي مي‌تواند به ميزان قابل توجهي، احساسات درد را كاهش دهد.
پژوهشي روي دو گروه از زنان در سنين ۴۵ تا ۶۵ سال صورت گرفت. يك گروه از زنان به اختلال فيبروميالژي مبتلا بوده و گروه ديگري هم بودند.
محققان دريافتند كه مبتلايان به دردهاي مزمن بويژه بيماران فيبروميالژي در حالي كه آرام نفس بكشند، درد كمتري را احساس مي‌كنند مگر اينكه احساسات منفي، غم و افسردگي بر آنها غلبه كرده باشد.
فيبروميالژي اختلالي است كه در آن درد مزمن و فشار عضلاني مشخصه آن است. اين بيماري نوعي رماتيسم بافت همبند است. فيبروميالژي معمولا به صورت بروز ناگهاني دردي منتشر و مزمن و به ندرت با محلي مشخص ديده مي‌شود.
محققان دريافتند: در بيماراني كه احساس مثبت دارند، آرام كردن تنفس در كاهش درد تاثير به سزايي دارد.