خبرگزاری آريا – براي تغيير فرزند، خود تغيير کنيد


براي تغيير فرزند، خود تغيير کنيد

خبرگزاري آريا –
تغيير فرزند
وظيفه دوست داشتني شدن پدر و مادرها به عهده خودشان گذاشته شده است
نظم دادن و کنترل کردن احساسات، به ما اين توانايي را ميدهد که آن پدر و مادري باشيم که دوست داريم. به عبارتي کنترل نکردن احساسات و هيجانات عاطفي، دقيقا همان جاييست که ما مي توانيم خيلي چيزها را از دست بدهيم.
پدر و مادرهاي خوب، هميشه فرزندانشان را بدون قيد و شرط دوست دارند ولي هيچ پدر و مادري وجود ندارد که احساس کند که هميشه دوست داشتني است. متاسفانه يا خوشبختانه، وظيفه دوست داشتني شدن پدر و مادرها به عهده خودمان گذاشته شده است و ما بايد بدنبال راهي باشيم که بتوانيم خود را در ميان همه چالشهاي پدر و مادري که هر روز با آن روبرو هستيم، به نقطه دوست داشتني بودن برسانيم.
اين يک وظيفه پر چالش است. براي اينکه بتوانيم يک الگو و راهنماي مناسب براي فرزندانمان باشيم، بايد بتوانيم به احساساتمان سر و سامان بدهيم.
وقتي که شما به خود اجازه بدهيد که احساسات را تجربه کنيد، آنها شروع به تبخير شدن ميکنند و از بين ميروند. بنابراين وقتي که ناراحت ميشويد، فقط بنشينيد، نفس هاي عميق بکشيد، ناراحتي را حس کنيد، در برابر عکس العمل نشان دادن مقاومت کنيد و با خود مهربان باشيد، اين باعث ميشود که حسي که در درونتان هست، چه ترس باشد چه خشم و‌چه کدورت، آرام شود و از بين برود و جايش را به عشق بدهد.
اين به اين معني نيست که اگر فرزندتان رفتار ناشايستي داشت، سکوت کنيد و فقط نفس عميق بکشيد. هرگز. فرزندان شما هميشه به راهنمايي هاي شما نياز دارند، ولي يادتان باشد وقتي که شما راهنمايي ها را از روي ناراحتي و خشم منتقل ميکنيد، آنها گوش نخواهند کرد.
همچنين هيچ وقت نمي توانيد شخص ديگري را کنترل و يا تغيير دهيد. فقط ميتوانيد خود را تغيير دهيد، و اين تغيير رفتار شماست که باعث تغيير رفتار ديگران ميشود. بنابراين به دلايل زير، خود تنظيمي عاطفي شما، کليد کمک به تغيير رفتارهاي فرزند شماست.
۱ ) بچه‌ها مقررات عاطفي را از ما ياد ميگيرند
بچه ها هميشه کارهايي که از آنها ميخواهيم، انجام نميدهند، بلکه به طور تدريجي کارهايي انجام ميدهند که ما انجام ميدهيم. اگر در ابراز خشم زياده روي کنيم، بچه ها نيز همان کار را خواهند کرد. اما اگر بتوانيم آرامش را حفظ کنيم، متوجه خواهند شد که راه ابراز ناراحتي، الزاما خشمگين شدن نيست، به همين دليل ياد ميگيرند که در مواقع ناراحتي، خود را آرام کنند.
۲ ) امنيت عاطفي که براي فرزندانمان ايجاد ميکنيم‌، در حقيقت آن چيزيست که باعث رشد، شکوفايي و سلامت روح و روان آنها ميشود
بچه ها مانند ما دوست دارند احساس خوشحالي کنند و با ديگران ارتباط برقرار کنند، ولي بعضي وقتها ترس و خشم بر آنها غلبه ميکند. آرامش ميتواند راه را براي عشق ورزيدن آنها فراهم کند. وقتي که آنها احساس خوبي داشته باشند، کارهاي خوبي هم انجام ميدهند.
تغيير رفتار فرزند
شما تغيير کنيد، فرزندتان نيز تغيير ميکند
۳) وقتي ما براي فرزندانمان يک محيط پر آرامش فراهم کنيم، آنها آنقدر احساس امنيت ميکنند که بتوانند احساساتشان را تجربه کنند
مواجه شدن با احساسات باعث ميشود که ياد بگيرند احساسات را کنترل کنند تا از بين برود. بچه ها ياد ميگيرند که احساسات و‌عواطف بخشي از انسان بودن است، بنابراين نبايد از آنها بترسند و يا نسبت به آنها سريع عکس العمل نشان دهند.
۴ ) وقتي که فرزندانمان به ما احترام بگذارند و احساس کنند که ما آنها را درک ميکنيم، بدون شک راهنماييهاي ما را دنبال خواهند کرد
آنها ياد ميگيرند که هميشه آنچه را که ميخواهند بدست نخواهند آورد ولي، چيز بهتري را بدست مي آورند؛ پدر و مادري که آنها را درک ميکنند، حتى در مواقعى که به آنها نه ميگويند. وقتى که بچه ها به اين باور برسند که ما آنها را درک ميکنيم، راهنمايي ها و قوانين را بهتر دنبال ميکنند.
۵ ) کودکان بارومترهاي حساس حس و حال و تنشهاي ما هستند
کودکان مانند دستگاه فشارسنجي هستند که دائما در حال اندازه گيري حالات و رفتارهاي ما هستند. بنابراين اگردرگير مسئله حل نشده اي باشيم، آنها به طور ناخودآگاه خيلي سريع متوجه ميشوند و عکس العمل نشان ميدهند. به همين دليل خيلي وقتها هنگامي که درگير مسائل شخصي خودمان هستيم، متوجه تغيير رفتار کودک ميشويم، با وجوديکه هرگز به طور مستقيم به آن اشاره نکرده ايم.
۶ ) وقتي به طور متفاوتي پاسخ ميدهيم، فرزندمان نيز همان کار را ميکند
به ياد داشته باشيد، که ترکيب عمل فرزند و عکس العمل شما، هميشه پيامدي دارد. هنگامي که ما تحريک ميشويم و بدون فکر کردن عکس العمل نشان ميدهيم، باعث تشديد طوفان ميشويم. اما وقتي با فکر کردن پاسخ ميدهيم و با فرزندمان ارتباط برقرار ميکنيم، باعث آرام شدن طوفان ميشويم. دِرامِ کمتر، عشقِ بيشتر.
کودکان از ما الگو برداري ميکنند. ياد گرفتن کنترل احساسات، بخشي از زندگي هر روز ماست. از همين امروز به هيجانات و احساسات توجه کنيد. وقتي ناراحت ميشويد، تا زماني که به آرامش نرسيده ايد، عکس العمل را کنترل کنيد. فقط نفس عميق بکشيد و با مهرباني خود را در آغوش بگيريد، مطمئن باشيد قبل از‌ نشان دادن هر نوع عکس العملي، به آرامش رسيده ايد.
سخت است؟ بله! ولي نياز به تمرين دارد. هر بار که اين کار را انجام ميدهيد، در واقع سيم ‌پيچي مغزتان را عوض و توانايي خود براي حفظ آرامش تقويت مي‌کنيد.
تضمين ميکنم که شما تغيير کنيد، فرزندتان نيز تغيير ميکند.
منبع: بانوي شهر