خبرگزاری آريا – فوايد جويدن آدامس هنگام پياده روي


فوايد جويدن آدامس هنگام پياده روي

خبرگزاري آريا – جويدن آدامس هنگام راه رفتن براي سلامتي فوائدي به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا از ايسنا، در تحقيقات بسياري تاثيرات جويدن آدامس هنگام استراحت براي سلامتي مورد مطالعه قرار گرفته است. هر چند گروهي از محققان ژاپني به طور ويژه تاثيرات آدامس جويدن را هنگام ورزش کردن بررسي کردند.
يافته‌هاي بدست آمده نشان داد جويدن آدامس هنگام پياده روي عملکرد جسمي و روان شناختي را بخصوص در مردان مسن و ميانسال بهبود مي‌دهد.
در اين بررسي ۴۶ زن و مرد ۲۱ تا ۶۹ ساله به صورت اتفاقي در دو گروه جداگانه جاي گرفتند. از افراد گروه نخست درخواست شد براي مدت ۱۵ دقيقه با سرعت طبيعي پياده روي کرده و همزمان آدامس بجوند. همچنين افراد گروه دوم بدون جويدن آدامس در همين مدت زمان پياده روي کردند.
محققان ضربان قلب شرکت کنندگان در زمان استراحت و پياده روي و مسافت راه رفته را اندازه گيري کردند. همچنين مجموع انرژي مصرفي هنگام پياده روي محاسبه شد.
محققان دريافتند ميانگين ضربان قلب هنگام پياده روي در افراد گروه نخست بالاتر بوده است. همچنين مردان مسن و ميانسال در گروه نخست نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل تاثيرات مثبت بيشتري را دريافت کرده‌اند.
محققان با بيان اينکه لازم است براي تعيين مکانيزم اين تاثير گذاري تحقيقات بيشتري انجام شود اظهار داشتند: جويدن آدامس به انطباق ريتم قلب و ريتم لوکوموتور (دستگاه ماهيچه‌اي‌اسکلتي) کمک مي‌کند. فرآيندي که در ميان افراد مسن نسبت به جوان‌ترها بيشتر ديده مي‌شود.