خبرگزاری آريا – ۶ نکته مهم افطاري


6 نکته مهم افطاري

خبرگزاري آريا –
تغذيه ماه رمضان, اشپزي رمضان, غذاي مناسب افطار
۱ – در ماه مبارک رمضان اگر عادت به خوردن شام داريد، سعي کنيد فاصله بين افطار و شام را زياد کنيد و فاصله بين شام خوردن و خوابيدن هم حداقل ۲ساعت باشد.
۲ – از طرفي سعي کنيد در اين دو وعده غذا را در حدي مصرف کنيد که معده سنگين نشود.
۳ – غذاي افطار بايد به حدي سهل الهضم باشد که تا خوردن شام، کاملاً هضم و از معده خارج شود
۴ – با اين حال توصيه مي شود به خوردن افطاري متعادل اکتفا کنيد و از خوردن شام بپرهيزيد.
۵ – چنان چه گفته شد غذاي افطار بايد سهل الهضم باشد تا در هنگام سحر بدن براي دريافت وعده جديد آماده باشد.
۶ – براي اين منظور انواع آش، حليم، فرني و حريره بادام که با آرد برنج قهوه اي و يا عسل و شيره انگور يا شيره خرما شيرين شده باشد و نيز نان و پنير به مقدار کم و به همراه سبزي خوردن و مغز گردو و چند عدد خرما و يا يک خوشه انگور رسيده و شيرين مناسب است.
منبع:khorasannews.com