خبرگزاری آريا – داروي گياهي در درمان سينوزيت


داروي گياهي در درمان سينوزيت

خبرگزاري آريا –
داروي گياهي در درمان سينوزيت
ترکيبات : بخور اکاليپتوس، روغن و پودر مخصوص سينوزيت
خواص : درمان بيماري سينوزيت که تا به حال افراد زيادي با سابقه طولاني ابتلا به اين بيماري درمان گرديده اند
نحوه استفاده : اين دارو متشکل از يک بخور گياهي (اکاليپتوس) و روغن مخصوص سينوزيت و يک پودر گياهي ميباشد که هرشب ابتدا بايد سر و صورت را به مدت ۱۰دقيقه بخور داده سپس روغن را به محل سينوزيت ماليده و ماساژ دهيد و…..
در آخر از پودر به داخل بيني کشيده که بخور اين دارو به اعماق سر رفته و بدن را براي تاثير بهتر دارو کمک ميکند سپس با ماليدن روغن مخصوص، فساد و امراض حاصل از اين بيماري کاملا پخته شده و از لايه حفاظتي خود بيرون مي آيند و آمادگي بيرون رفتن از بدن را پيدا ميکنند که در آخر استنشاق پودر به داخل بيني موجب بيرون کشيدن اين امراض ميگردد.